Pitanja & odgovori: Ovdje možete naći iscrpne informacije u vezi PREFA proizvoda jakih kao bik

Općenito

Opsežan raspon boja PREFA uključuje različite boje kvalitete P.10, kao i mnoge druge standardne boje. Velika paleta boja nudi arhitektima, investitorima i izvođačima bezbrojne mogućnosti izvedbe lijepih visokokvalitetnih krovnih pokrova i fasadnih obloga.

Naravno da uz savršen proizvod kao što je PREFA ide i savršen program pribora, prilagođen svakom pojedinom proizvodu. Detaljnije informacije o priboru možete naći direktno na Proizvodi.

Ovisno o proizvodu, dajemo vam do 40 godina jamstva na osnovni materijal protiv loma, korozije (hrđe) i oštećenja pod utjecajem mraza, kao i 40-godišnje jamstvo na boju protiv ljuštenja, listanja, nastanka mjehurića i pucanja.

Razlikujemo primarni i sekundarni aluminij:

Primarni aluminij: aluminij se dobiva iz boksita, koji je nazvan prema svom nalazištu (Les Baux). Boksit se u pravilu sastoji 60% iz glinice, željeznog oksida i silicijevog dioksida. Glavna nalazišta: južna Amerika, Australija i Afrika.

Sekundarni aluminij: sekundarni aluminij sastoji se od recikliranog aluminija čijom se preradom dobiva novi aluminij. Troškovi recikliranja iznose ca. 5% od troškova proizvodnje primarnog aluminija.

Kod proizvodnje aluminija za PREFA proizvode velikim dijelom koristi se sekundarni aluminij. To znači, aluminij se može 100 % reciklirati bez bitnog gubitka kvalitete! Zbog dugog životnog vijeka, bez potrebe za održavanjem, dobre mogućnosti recikliranja i male težine (transport) aluminij postiže izuzetno pozitivnu ekološku bilancu.

Kod montaže i prerade treba paziti na primjenu istih šarži, odn. isporuka, kao i na smjer polaganja, da bi se postigao vizualno ujednačen izgled. Homogen izgled, kao kod plastificiranih aluminijskih traka, s trakama natur aluminija ne može se postići.

Razaranje metala uslijed kemijskih ili elektrokemijskih reakcija sa svojim okolišem naziva se korozija metala. Najpoznatija vrsta korozije je hrđanje željeza. Aluminijski materijali su u velikoj mjeri otporni na koroziju!

U osnovi razlikujemo 2 vrste plastifikacije: Coil coating plastifikacija i Plastifikacija prahom.

Označavanje PREFA proizvoda europskom oznakom sukladnosti "CE " kod PREFE se radi prema slijedećim dvjema europskim normama: EN 14783:2013

Aluminij je kompatibilan s najvećim brojem metala, nije, međutim, s bakrom. Zato aluminij ne treba koristiti u smjeru oticanja niže od bakrenih materijala, odn. obrađivati zajedno s bakrom

Budući da PREFA proizvodi ne hrđaju i ne lome se, krovu nije potrebno održavanje!

Detaljnije informacije na temu "televizijske antene" možete naći na stranici Elektromagnetsko zračenje.

Krov

Da bi naš PREFA krov bio stručno pokriven i primijenjen, može ga izvesti samo stručni izvođač (limarski pogon). Samo školovani izvođači znaju na ispravan način postupati s našim materijalom i raspolažu potrebnim alatom za polaganje.

Bilo bi prejednostavno kada bismo Vam ovdje mogli navesti ukupnu cijenu ili Vam reći, krovna ploča ili fasadna šindra košta xy kuna. To nažalost nije tako jednostavno, jer za PREFA krov ili PREFA fasadu naši stručnjaci moraju izraditi detaljnu kalkulaciju.

Temelj za ovo pravilo je norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, koja je važeća u Austriji. Stoga se u obzir trebaju uzeti državne norme i regulative. Metalni krovovi su prema normi ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 definirani kao prirodni sastavni dio sustava gromobranske zaštite.

PREFA krovne ploče, krovna šindra i krovni rombovi, krovni paneli FX.12 zbog svoje male težine savršeno su pogodni za prekrivanje postojećih starih krovova. Montaža na postojeći krovni pokrov, kao npr. bitumensku šindru i bitumenske trake može se brzo provesti. Preduvjet za moguće prekrivanje je neoštećena podkonstrukcija, pravilan nagib krova i preduvjeti za ispunjenje zahtjeva građevinske fizike!

Za slučaj da nakon jake tuče funkcija krova nije narušena, ali se jave vizualni nedostaci u obliku manjih udubljenja, treba voditi računa o tome da je osiguranje moguće proširiti i na estetska oštećenja. Kod postojećih osiguranja treba voditi računa o tome da ona ne pokrivaju estetske štete.

Tehnički je moguće, međutim, mi kao proizvođači ekološkog aluminijskog krova ne preporučamo tu vrstu sanacije. S obzirom da je najveći broj pokrova iz valovitih ploča na bazi zdravstveno štetnih azbestnih vlakana, treba paziti da se ta vlakna ne oslobode. Vlakna se oslobađaju prilikom bušenja i rezanja, kao i kod uznapredovale starosti materijala bez daljnjih utjecaja okoliša. Kada je materijal valovitih ploča jednom zaštićen aluminijskim pokrovom, proces isušivanja i starenja može se neometano nastaviti. Zbog toga u zdravstvenom i ekološkom smislu preporučamo da se takve opasnosti izbjegnu i materijal valovitih ploča koji sadrži azbest ukloni.

Hladni krov, za razliku od toplog krova, ima ventilirani zračni sloj između krovne opne i toplinske izolacije (vidi sastav krova).

Preporuka: Nagib podkonstrukcije treba po mogućnosti projektirati ≥ 7° (13%). Treba, međutim, poštivati važeće norme i propise.

PREFA krovna ploča može se polagati na letve s međuletvom minimalnog presjeka 30x50 mm (potrebno ca. 5 m' letvi/m²). Obavezno treba paziti na točan razmak letvi 419 mm od glavne ploče do glavne ploče.

PREFA pokrovi u odnosu na vlaknocementne, odnosno opečne crijepove pokazuju razliku u razini buke od samo 2 do 4 dBA, koju ljudski sluh jedva razaznaje.

Razaranje metala uslijed kemijskih ili elektrokemijskih reakcija sa svojim okolišem naziva se korozija metala. Najpoznatija vrsta korozije je hrđanje željeza. Aluminijski proizvodi su u velikoj mjeri otporni na koroziju i nehrđajući!

Budući da svaka radio veza treba uređaj za odašiljanje i primanje, povećava se broj antenskih stupova u naseljenim područjima. Zbog toga su naši proizvodi (krov i fasada) podvrgnuti ispitivanju "elektromagnetskog zaklanjanja" od strane vojnog sveučilišta u Münchenu - odjel elektronike.

Mi preporučujemo izvedbu PREFA aluminijskih krovova s ventiliranom podkonstrukcijom. Krovni pokrov i sloj toplinske izolacije međusobno su odvojeni ventiliranim zračnim slojem. Prednost ovog rješenja je odvođenje vlage kondenzata. U pravilu se krovna opna izvodi ventilirana.

Krov i fasada su dijelovi zgrade koji su posebno opterećeni vremenskim utjecajima. Sunce i vjetar, kiša i snijeg te stalna vlaga (u šumi, odnosno u sjeni) djeluju na oplatu zgrade. Taloženje nečistoće (npr. prašina, lišće, iglice itd.) mogu negativno utjecati na funkciju i izgled krovnog pokrova, fasade ili krovne odvodnje (npr. začepljenje).

PREFA aluminijske točkaste snjegobrane montirajte prema važećim shemama polaganja, ovisno o nagibu krova i opterećenju snijegom. Svaki točkasti snjegobran pričvrstite s po 2 čavla. Koristite samo originalne PREFA snjegobrane.

Pozor: Točkasti snjegobrani se ni u kom slučaju nesmiju koristiti za pomoć prilikom pokrivanja krova!

Fasada

Ako ste zainteresirani za PREFA aluminijske fasade, obratite se PREFA partneru u vašoj blizini. U tu svrhu možete upotrijebiti našu pretragu majstora na mrežnoj stranici.

Krajnji kupac ne može samostalno kupiti i postaviti PREFA proizvode jer oni nisu pogodni za samostalno postavljanje. Moguće ih je nabaviti isključivo preko naših školovanih ovlaštenih poduzeća koji ih onda i stručno postavljaju. Prava iz jamstva na materijal i boju mogu se ostvariti samo ako je postavljanje obavljeno preko naših partnerskih poduzeća.

PREFA nije fasada od žbuke nego visoko kvalitetna aluminijska fasada koja se montira kao ovješena fasada sa stražnjom ventilacijom.

Strah od hrđanja potpuno je neutemeljen jer aluminij ne može hrđati. Ako se površina PREFA aluminijske fasade ošteti, stvara se zaštitni oksidni sloj, zahvaljujući kojem trajnost PREFA fasade ostaje nepromijenjena.

PREFA fasade montiraju se kao ovješene fasade sa stražnjom ventilacijom. To znači da između aluminijske fasadne obloge i izolacije postoji razmak za stražnju ventilaciju. Ljeti, vrući zrak se ne može akumulirati iza fasade jer se zahvaljujući stražnjoj ventilaciji penje i takoreći odvodi. Zimi zbog ove konstrukcije nastaje toplinska zaštita budući da se u stražnjem ventilacijskom prostoru povećava toplinski prijelazni otpor. Ovaj međuspremnik temperature u stražnjem ventilacijskom sloju omogućava udobnu klimu u unutrašnjim prostorijama tijekom svih godišnjih doba.

PREFA fasada je krajnja vanjska zaštitna oplata Vaše kuće i istovremeno služi kao vizualni oblikovni element koji Vaš dom čini ljepšim. Ona ne treba samo lijepo izgledati, nego Vašem domu također nudi zaštitu od vjetra i vremenskih prilika. Osim toga, otporna PREFA aluminijska obloga zaštićuje slojeve koji se nalaze iza nje (nosiva konstrukcija, izolacija i podkonstrukcija) od vremenskih utjecaja. Budući da je Vaša PREFA fasada posebno otporna na vremenske utjecaje, možete desetljećima uživati u njezinom lijepom izgledu.

Treba obratiti pozornost da se PREFA fasadni proizvodi ne smiju pomiješati sa sendvič panelima ili drugih proizvodima s integriranom izolacijom, jer su oni isključivo specijalizirani za gore navedene funkcije (zaštita i vizualno oblikovanje). Ako i Vi želite imati visoko kvalitetnu PREFA fasadu od aluminija, školovano obrtničko poduzeće će se, osim vidljivog uljepšanja Vašeg doma PREFA fasadnom oblogom, također pobrinuti za odgovarajuću podkonstrukciju te, po želji, za odgovarajuću izolaciju.

Konstrukcija ovješene fasade sa stražnjom ventilacijom treba spriječiti stvaranje vlage. Zbog razdvajanja izolacije i fasadne obloge nastaje stalna zračna struja u stražnjem ventilacijskom sloju koja regulira ravnotežu vlage i osigurava suhoću. Zahvaljujući trajnoj ventilaciji, pri stručnoj montaži ne može doći do nastanka plijesni ispod fasade.

Ako je PREFA fasada pravilno izvedena, u području dovoda i odvoda zraka montira se perforirani lim, odn. ventilacijska rešetka koja služi kao zaštita od životinja. Male životinje poput ptica ili miševa dakle ne mogu napraviti štete na Vašoj fasadi ako je ona propisno montirana.

PREFA proizvodi se mogu nabaviti isključivo preko naših školovanih samostalnih „partnerskih poduzeća“ koja ih onda i postavljaju. Time želimo jamčiti da postavljanje naših proizvoda bude stručno izvedeno. Za naše obrtnike nudimo redovito školovanje na PREFA Academy, čime želimo osigurati kontinuiranu kvalitetu prilikom rukovanja našim proizvodima.

Aluminij se može 100 % reciklirati bez gubitka kvalitete. Prilikom postupka recikliranja potrebno je samo 5 % izvorne energije potrošene tijekom proizvodnje. PREFA velikim dijelom koristi reciklirani, takozvani sekundarni aluminij. Stoga je aluminij s ekološkog gledišta idealan izbor materijala.

PREFA daje na proizvode s izvanrednom P.10 površinom 40-godišnje jamstvo na boju i materijal protiv pucanja, korozije (hrđe), šteta izazvanih smrzavanjem, otpadanje boje i bubrenje.

PREFA kod aluminijskih kompozitnih ploča ne dostavlja PE jezgru, nego visoko kvalitetnu FR jezgru. FR znači „fire retardant“. To znači „teško zapaljivo“ (klasifikacija ponašanja u požaru prema EN 13501-1 “B-s1, d0”). Nadalje, aluminijske kompozitne ploče tvrtke PREFA također se dostavljaju s negorivom A2 jezgrom. Detalje o požarnoj klasifikaciji PREFA fasada možete pročitati u PREFA listu s informacijama na temu Zaštita od požara.

Svi PREFA aluminijski fasadni sustavi izvode se kao ovješene ventilirane fasade. Radi se o stoljećima starom i oprobanom sustavu koji se svojom posebnom strukturom pozitivno odražava na klimu u prostoriji. Između zida i PREFA fasade zrak može cirkulirati, čime se odvodi nastajuća vlaga iza metalne fasade.

Svi fasadni sustavi i sav montažni pribor međusobno su usklađeni i mogu se kombinirati s krovnim sustavima. S ovim cjelovitim sustavom PREFA proizvodi s priborom i izborom boja mogu se savršeno uskladiti.

PREFA fasade se zbog raznolikih mogućnosti u kombiniranju boja i oblika mogu individualno oblikovati. Fasadni sustavi izvode se kao dugovječni, ovješeni i ventilirani sustavi koji se pozitivno odražavaju na klimu u prostoriji. Dodatno se fasade s usklađenim PREFA krovnim sustavima mogu planirati kao cjelovit sustav.

Aluminijske obloge za zidove imaju dobru zaštitu od meteoroloških utjecaja. Ipak bi trebalo PREFA fasade redovito kontrolirati i čistiti. Čišćenje je nekomplicirano i nije obuhvaćeno u 40-godišnjem jamstvu na materijal od prijeloma, korozije (hrđe) i oštećenja uslijed smrzavanja.

Svaki građevinski projekt je individualan. Stoga se obratite PREFA partneru koji će vas posavjetovati i eventualno preporučiti majstora u vašoj blizini.

U tom slučaju obratite se našim stručnjacima. Oni će Vam naravno dalje pomoći u slučaju eventualnih pitanja, želja i nedoumica.

Zaštite od poplava PREFA

Mobilna zaštita od poplava tvrtke PREFA - sustav aluminijskih dasaka brane upotrebljava se kao zaštita objekata i okoliša. Ona je pouzdana barijera za vodu i mulj čak i u ekstremnim situacijama – i to od Dunava do Sjevernog mora.

Zaštitu od poplava PREFA isporučit će regionalno partnersko poduzeće tvrtke PREFA te je odmah i stručno montirati.

Duljina se utvrđuje nakon statičkog izračuna te ovisi o visini poplavne vode. U pogledu visine standardno je moguće 200 cm.

Za sustav je potrebna nosiva montažna podloga kao što je beton ili opeka, a unaprijed bi ga, po potrebi, morao ispitati statičar.

Sustav za zaštitu od poplava PREFA ispitalo je i certificiralo društvo Europaverband Hochwasserschutz.

Da, isporuka je moguća u standardnim RAL bojama.

PREFA zaštita od poplava sastoji se od 10 dijelova.

Mala težina aluminijskih profila u hitnom slučaju osigurava brzu i jednostavnu montažu – , a u hitnom slučaju to može učiniti i samo jedna osoba!