Pitanja & odgovori: Ovdje možete naći iscrpne informacije u vezi PREFA proizvoda jakih kao bik

Općenito

Opsežan raspon boja PREFA uključuje različite boje kvalitete P.10, kao i mnoge druge standardne boje. Velika paleta boja nudi arhitektima, investitorima i izvođačima bezbrojne mogućnosti izvedbe lijepih visokokvalitetnih krovnih pokrova i fasadnih obloga.

Naravno da uz savršen proizvod kao što je PREFA ide i savršen program pribora, prilagođen svakom pojedinom proizvodu. Detaljnije informacije o priboru možete naći direktno na Proizvodi.

Ovisno o proizvodu, dajemo vam do 40 godina jamstva na osnovni materijal protiv loma, korozije (hrđe) i oštećenja pod utjecajem mraza, kao i 40-godišnje jamstvo na boju protiv ljuštenja, listanja, nastanka mjehurića i pucanja.

Razlikujemo primarni i sekundarni aluminij:

Primarni aluminij: aluminij se dobiva iz boksita, koji je nazvan prema svom nalazištu (Les Baux). Boksit se u pravilu sastoji 60% iz glinice, željeznog oksida i silicijevog dioksida. Glavna nalazišta: južna Amerika, Australija i Afrika.

Sekundarni aluminij: sekundarni aluminij sastoji se od recikliranog aluminija čijom se preradom dobiva novi aluminij. Troškovi recikliranja iznose ca. 5% od troškova proizvodnje primarnog aluminija.

Kod proizvodnje aluminija za PREFA proizvode velikim dijelom koristi se sekundarni aluminij. To znači, aluminij se može 100 % reciklirati bez bitnog gubitka kvalitete! Zbog dugog životnog vijeka, bez potrebe za održavanjem, dobre mogućnosti recikliranja i male težine (transport) aluminij postiže izuzetno pozitivnu ekološku bilancu.

Kod montaže i prerade treba paziti na primjenu istih šarži, odn. isporuka, kao i na smjer polaganja, da bi se postigao vizualno ujednačen izgled. Homogen izgled, kao kod plastificiranih aluminijskih traka, s trakama natur aluminija ne može se postići.

Razaranje metala uslijed kemijskih ili elektrokemijskih reakcija sa svojim okolišem naziva se korozija metala. Najpoznatija vrsta korozije je hrđanje željeza. Aluminijski materijali su u velikoj mjeri otporni na koroziju!

U osnovi razlikujemo 2 vrste plastifikacije: Coil coating plastifikacija i Plastifikacija prahom.

Označavanje PREFA proizvoda europskom oznakom sukladnosti "CE " kod PREFE se radi prema slijedećim dvjema europskim normama: EN 14783:2013

Aluminij je kompatibilan s najvećim brojem metala, nije, međutim, s bakrom. Zato aluminij ne treba koristiti u smjeru oticanja niže od bakrenih materijala, odn. obrađivati zajedno s bakrom

Budući da PREFA proizvodi ne hrđaju i ne lome se, krovu nije potrebno održavanje!

Detaljnije informacije na temu "televizijske antene" možete naći na stranici Elektromagnetsko zračenje.

Krov

Da bi naš PREFA krov bio stručno pokriven i primijenjen, može ga izvesti samo stručni izvođač (limarski pogon). Samo školovani izvođači znaju na ispravan način postupati s našim materijalom i raspolažu potrebnim alatom za polaganje.

Bilo bi prejednostavno kada bismo Vam ovdje mogli navesti ukupnu cijenu ili Vam reći, krovna ploča ili fasadna šindra košta xy kuna. To nažalost nije tako jednostavno, jer za PREFA krov ili PREFA fasadu naši stručnjaci moraju izraditi detaljnu kalkulaciju.

Temelj za ovo pravilo je norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, koja je važeća u Austriji. Stoga se u obzir trebaju uzeti državne norme i regulative. Metalni krovovi su prema normi ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 definirani kao prirodni sastavni dio sustava gromobranske zaštite.

PREFA krovne ploče, krovna šindra i krovni rombovi, krovni paneli FX.12 zbog svoje male težine savršeno su pogodni za prekrivanje postojećih starih krovova. Montaža na postojeći krovni pokrov, kao npr. bitumensku šindru i bitumenske trake može se brzo provesti. Preduvjet za moguće prekrivanje je neoštećena podkonstrukcija, pravilan nagib krova i preduvjeti za ispunjenje zahtjeva građevinske fizike!

Za slučaj da nakon jake tuče funkcija krova nije narušena, ali se jave vizualni nedostaci u obliku manjih udubljenja, treba voditi računa o tome da je osiguranje moguće proširiti i na estetska oštećenja. Kod postojećih osiguranja treba voditi računa o tome da ona ne pokrivaju estetske štete.

Tehnički je moguće, međutim, mi kao proizvođači ekološkog aluminijskog krova ne preporučamo tu vrstu sanacije. S obzirom da je najveći broj pokrova iz valovitih ploča na bazi zdravstveno štetnih azbestnih vlakana, treba paziti da se ta vlakna ne oslobode. Vlakna se oslobađaju prilikom bušenja i rezanja, kao i kod uznapredovale starosti materijala bez daljnjih utjecaja okoliša. Kada je materijal valovitih ploča jednom zaštićen aluminijskim pokrovom, proces isušivanja i starenja može se neometano nastaviti. Zbog toga u zdravstvenom i ekološkom smislu preporučamo da se takve opasnosti izbjegnu i materijal valovitih ploča koji sadrži azbest ukloni.

Hladni krov, za razliku od toplog krova, ima ventilirani zračni sloj između krovne opne i toplinske izolacije (vidi sastav krova).

Preporuka: Nagib podkonstrukcije treba po mogućnosti projektirati ≥ 7° (13%). Treba, međutim, poštivati važeće norme i propise.

PREFA krovna ploča može se polagati na letve s međuletvom minimalnog presjeka 30x50 mm (potrebno ca. 5 m' letvi/m²). Obavezno treba paziti na točan razmak letvi 419 mm od glavne ploče do glavne ploče.

PREFA pokrovi u odnosu na vlaknocementne, odnosno opečne crijepove pokazuju razliku u razini buke od samo 2 do 4 dBA, koju ljudski sluh jedva razaznaje.

Razaranje metala uslijed kemijskih ili elektrokemijskih reakcija sa svojim okolišem naziva se korozija metala. Najpoznatija vrsta korozije je hrđanje željeza. Aluminijski proizvodi su u velikoj mjeri otporni na koroziju i nehrđajući!

Budući da svaka radio veza treba uređaj za odašiljanje i primanje, povećava se broj antenskih stupova u naseljenim područjima. Zbog toga su naši proizvodi (krov i fasada) podvrgnuti ispitivanju "elektromagnetskog zaklanjanja" od strane vojnog sveučilišta u Münchenu - odjel elektronike.

Mi preporučujemo izvedbu PREFA aluminijskih krovova s ventiliranom podkonstrukcijom. Krovni pokrov i sloj toplinske izolacije međusobno su odvojeni ventiliranim zračnim slojem. Prednost ovog rješenja je odvođenje vlage kondenzata. U pravilu se krovna opna izvodi ventilirana.

Krov i fasada su dijelovi zgrade koji su posebno opterećeni vremenskim utjecajima. Sunce i vjetar, kiša i snijeg te stalna vlaga (u šumi, odnosno u sjeni) djeluju na oplatu zgrade. Taloženje nečistoće (npr. prašina, lišće, iglice itd.) mogu negativno utjecati na funkciju i izgled krovnog pokrova, fasade ili krovne odvodnje (npr. začepljenje).

PREFA aluminijske točkaste snjegobrane montirajte prema važećim shemama polaganja, ovisno o nagibu krova i opterećenju snijegom. Svaki točkasti snjegobran pričvrstite s po 2 čavla. Koristite samo originalne PREFA snjegobrane.

Pozor: Točkasti snjegobrani se ni u kom slučaju nesmiju koristiti za pomoć prilikom pokrivanja krova!

Zaštite od poplava PREFA

Mobilna zaštita od poplava tvrtke PREFA - sustav aluminijskih dasaka brane upotrebljava se kao zaštita objekata i okoliša. Ona je pouzdana barijera za vodu i mulj čak i u ekstremnim situacijama – i to od Dunava do Sjevernog mora.

Zaštitu od poplava PREFA isporučit će regionalno partnersko poduzeće tvrtke PREFA te je odmah i stručno montirati.

Duljina se utvrđuje nakon statičkog izračuna te ovisi o visini poplavne vode. U pogledu visine standardno je moguće 200 cm.

Za sustav je potrebna nosiva montažna podloga kao što je beton ili opeka, a unaprijed bi ga, po potrebi, morao ispitati statičar.

Sustav za zaštitu od poplava PREFA ispitalo je i certificiralo društvo Europaverband Hochwasserschutz.

Da, isporuka je moguća u standardnim RAL bojama.

PREFA zaštita od poplava sastoji se od 10 dijelova.

Mala težina aluminijskih profila u hitnom slučaju osigurava brzu i jednostavnu montažu – , a u hitnom slučaju to može učiniti i samo jedna osoba!