Propisi zaštite od požara: Prefa proizvodi: vodoodbojni & vatrootporni

PREFA proizvodi ispunjavaju sve zahtjeve zaštite od požara. Ovdje možete pročitati najvažnije informacije. Detaljne informacije možete pronaći u informacijskom letku. 

Proizvodi

EN 13501-1 na osnovu ponašanja u požaru 

Malog formata

ponašanja u požaru klasu „A1“ – negorivi

Prefalz/Falzonal

ponašanja u požaru klasu „A1“ – negorivi

Fasadna kazeta

ponašanja u požaru klasu „A1“ – negorivi

PREFABOND aluminijska kompozitna ploča FR-jezgra

ponašanja u požaru klasu „B-s1, d0“

PREFABOND aluminijska kompozitna ploča A2-jezgra na upit

ponašanja u požaru klasu „A2-s1, d0“

Ekstrudirani profili (Zupčasti profil, Valoviti profil)

plastificiran u boji: ponašanja u požaru klasu „A1“ – negorivi

natur aluminij/materijal podoban za eloksiranje: ponašanja u požaru klasu „A2-s1, d0“

PREFA krovni i fasadni proizvodi (malog formata, kao i PREFALZ) svrstani su prema EN 13501-1 na osnovu ponašanja u požaru u klasu „A1“ – negorivi. Klasa ponašanja u požaru A1 znači da proizvodi izrađeni iz aluminija nisu gorivi. (plastificirani elementi - malog formata, kao i PREFA fasadne kazete - prema 13501-1 klasificirani su kao „A2 – s1, d0“.)

PREFA Aluminijska kompozitna ploča s FR-jezgrom je prema EN 13501-1 klasificirana kao „B-s1, d0“.

Svi fasadni proizvodi uspješno su prošli sistemsko ispitivanje prema ÖNORM B 3800-5 (traženo u OIB Richtlinie 2).

Zahtjev na krovnu oblogu kod „opterećenje vatrom izvana“ prema OIB Richtlinie 2 je broof(t1).

PREFA krovni proizvodi (malog formata, kao i PREFALZ) na osnovu uporabljenih materijala su prema EN 13501-5  „zadovoljavajući bez ispitivanja“.

Preuzimanje info letka na temu propisa zaštite od požara