Održivost i zaštita okoliša: Danas za snažnije sutra

Ravnoteža dobivanja i davanja

Ova misao vrlo dobro sažima ideju održivosti. Iako je pojam „održivost“ postao inflatoran, pa čak se zloupotrebljava, mi u tvrtki PREFA smo iznimno svjesni svoje odgovornosti koju imamo prema ljudima i okolišu.

Postoje brojni standardi, norme i metode čiji je cilj pružanje dokaza o održivosti. Ali što bi zapravo značilo održivo poslovati, proizvoditi i postupati? Tim pitanjem smo se i mi bavili.

Pregledajte sliku za video s najvažnijim izjavama iz PREFA brošure o održivosti

Prije svega, radi se o učinkovitoj uporabi dragocjenih resursa. To ne obuhvaća samo nabavljeni materijal, naše pomoćne i radne materijale, nego prije svega i naš cijenjeni tim. Zbog toga se u tvrtki PREFA pridaje velika pozornost sigurnosti na radu.

Dr. Cornelius Grupp MBA i Leopold Pasquali

Naše veliko zalaganje za zdrav okoliš:: Zaštita okoliša i održivost za tvrtku prefa su više od pukih pojmova. ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost.

Od nabave sirovina, preko proizvodnje, pa sve do zbrinjavanja u otpad, svi naši koraci u okviru kružnog gospodarstva podliježu postupku pozornog odabira, kao i primjene strogih kontrola. U tvrtki PREFA se primjenjuju visoki standardi kako bismo ispunili najrazličitije kriterije za ekološko i održivo poslovanje. Od mnogobrojnih mjera, izdvojili bismo četiri bitne:

87 % udjela recikliranog aluminija

Zašto samo jednom upotrijebiti, ako postoji mogućnost njegova višestrukog iskorištavanja?
Jeste li znali da kod krovova manjih dimenzija tvrtke PREFA udio recikliranog materijala iznosi impresivnih 86,6 %? Za sve proizvode zajedno, dakle PREFABOND ® i PREFALZ, udio recikliranog aluminija iznosi 77 %.

Simbol za recikliranje sastoji se od 3 strelice usmjerene jedna u drugu – simbolizira udio recikliranog PREFA aluminija

Bilanca otpada: 89 % se vraća na početak ciklusa

Čak je i naš otpad dragocjen i zbog toga ga ponovno iskorištavamo.
PREFA se može pohvaliti vrlo dobrom bilancom otpada: 51 % ide u recikliranje, 38 % u iskorištavanje kao materijal, 5 % se termički iskorištava, a 6 % se zbrinjava u otpad preko postrojenja za obradu otpada. Time se impresivnih 89 % zbrinutih materijala vraća u kružno gospodarstvo.

Stilizirani listovi u krugu, simboliziraju bilancu otpada PREFA aliminija

Struja iz 100 % obnovljivih izvora energije

PREFA se koristi isključivo strujom iz ekoloških izvora.
Od 2020. godine struja koja se upotrebljava za proizvodnju je 100 % iz obnovljivih izvora energije, tj. iz vode, vjetra, sunčane energije i iz biomase. I to ćemo nastaviti raditi.

Stilizirana slika s vetrenjačama, suncem i vodom radi ilustriranja ekološke struje

Emisije stakleničkih plinova na 3,36 kg CO2 eq/kg

Jer, najvažnija je neoštećena atmosfera.
S emisijama stakleničkih plinova s vrijednošću od 3,36 kg CO2 eq/kg, PREFA sa svojim krovnim elemenatima postiže najbolje rezultate u usporedbi s alternativnim proizvodima. Kako bi se kompenzirale emisije pri proizvodnji PREFA krova od prosječno 400 kg (u 40 godina jamstva), potrebno je posaditi samo 3,76 stabala.
A što je najbolje: aluminijski krov zadržava svoju vrijednost. Ako se reciklira nakon uporabe, emisijska vrijednost iznosi svega 0,76 kg CO2 eq /kg. Dakle, manje od pola stabla.

Slika simbol za emisije PREFA aluminija, 4 stabla

Ispravno rukovanje modernim materijalima: Životni ciklus prefa proizvoda

Ukoliko se ispravno upotrebljavaju, mnogim modernim materijalima može se koristiti na održiv način.
Predstavlja li određeni materijal održiv proizvod ovisi prije svega o tehničkom ciklusu, kao i posljedicama nastalih tijekom tog ciklusa. U nastavku želimo prikazati životni ciklus aluminija na našim proizvodima.

Tehnički životni ciklus aluminijskih proizvoda u tvrtki PREFA: tehničke sirovine, proizvodnja, proizvod, uporaba, sakupljanje, demontaža

Tehnički ciklus

Održivosti: PREFA brošura o

PREFA brošura o održivosti s još više informacija za preuzimanje.
Sadržaj se odnosi na glavnu poslovnu lokaciju tvrtke PREFA u Marktlu u Donjoj Austriji.

Kako nastaje prefa aluminij: Aluminij kao moderni građevni materijal može se uskladiti s individualnim potrebama i uporabiti gotovo svugdje.

Aluminij je najzastupljeniji metal u Zemljinoj kori. Zbog njegova svojstva spajanja s drugim elementima, prije je bilo iznimno teško dobiti čisti aluminij. Tek je 1827. godine njemačkom kemičaru Friedrichu Wöhleru pošlo za rukom proizvesti čisti aluminij u obliku praha. U tom trenutku cijena aluminija je bila viša od cijene zlata. Stoga se aluminij smatra modernim građevnim materijalom. Može se individualno prilagoditi i upotrebljavati gotovo svuda: kao element i potkonstrukcija za fasadne, krovne i zidne sustave, kao most i nosiva konstrukcija, kao materijal za vrata, dvorišna vrata i prozore, čak i u uređenju unutarnjih prostorija. Aluminij je čvrst, fleksibilan, otporan, izdržljiv, stabilnog oblika i lagan.

Stilizirani listovi za popis PREFA vrijednosti

1. Lijevanje, oblikovanje, legiranje

Aluminij se dobiva u postrojenjima, gdje se izlijeva u poluge, a potom se oblikuje u valjaonicama. Dodatnim legiranjem raznih metala i minerala dobivaju se željena svojstva aluminija.

Stilizirana grana s listovima za popis PREFA vrijednosti

2. Postupak coil coating

Kako bismo osigurali otpornost proizvoda na vremenske uvjete, kao i dugogodišnju vizualno privlačnu površinu, naši proizvodi se tretiraju visokokvalitetnim HDP lakirnim sustavom. Lak se nanosi u takozvanom coil coating postupku.

Stilizirani list za PREFA popis vrijednosti

3. Recikliranje

Aluminij koji je prošao postupak coil coating-a proizvodi recikliranjem aluminijskog otpada u različitim količinama i ovisno o skladištenju i kvaliteti: Metal se izlijeva izravno u toploj komori, čime se izbjegava energetski intenzivan proces pred-zagrijavanja i toplog valjanja poluga.

Stilizirani listovi za popis PREFA vrijednosti

4. Hladno valjanje i žarenje

Vreli namotaji se potom hladnim valjanjem i žarenjem u komornim pećima prerađuju do završne debljine kako bi se postigla željena mehanička svojstva aluminija prije lakiranja.

Stilizirani listovi za popis PREFA vrijednosti

1. Lijevanje, oblikovanje, legiranje

Aluminij se dobiva u postrojenjima, gdje se izlijeva u poluge, a potom se oblikuje u valjaonicama. Dodatnim legiranjem raznih metala i minerala dobivaju se željena svojstva aluminija.

Stilizirana grana s listovima za popis PREFA vrijednosti

2. Postupak coil coating

Kako bismo osigurali otpornost proizvoda na vremenske uvjete, kao i dugogodišnju vizualno privlačnu površinu, naši proizvodi se tretiraju visokokvalitetnim HDP lakirnim sustavom. Lak se nanosi u takozvanom coil coating postupku.

Stilizirani list za PREFA popis vrijednosti

3. Recikliranje

Aluminij koji je prošao postupak coil coating-a proizvodi recikliranjem aluminijskog otpada u različitim količinama i ovisno o skladištenju i kvaliteti: Metal se izlijeva izravno u toploj komori, čime se izbjegava energetski intenzivan proces pred-zagrijavanja i toplog valjanja poluga.

Stilizirani listovi za popis PREFA vrijednosti

4. Hladno valjanje i žarenje

Vreli namotaji se potom hladnim valjanjem i žarenjem u komornim pećima prerađuju do završne debljine kako bi se postigla željena mehanička svojstva aluminija prije lakiranja.

Proizvodnja primarnog aluminija

Proizvodnja primarnog aluminija je vrlo zahtjevna. Osim spaljivanja sirovog materijala, potrebna je velika količina električke energije za elektrolizu otopina soli, koja potom stvara metalni aluminij. Proizvodnja ove električke energije trenutačno čini u globalnom prosjeku dvije trećine CO2 emisije koja nastane tijekom proizvodnje aluminija. To se može smanjiti samo poboljšavanjem energetske učinkovitosti ovih postrojenja, kao i kroz CO2 neutralnu proizvodnju struje (npr. proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije).

Naši dobavljači rade u cijelosti s aluminijem iz europske proizvodnje, što čini emisiju naših proizvoda nižom od svjetskog prosjeka.

Energetski učinkovita proizvodnja u austriji i njemačkoj: Za cjelovit sustav s više od 5.000 proizvoda

Tko želi nešto promijeniti, najbolje je da počne od sebe. U skladu s ovim geslom, kontinuirano radimo na svom daljnjem razvoju.

Kada razvijamo proizvode, usredotočeni smo na strategije usmjerene na budućnost i održive mjere. Tu spadaju i brojne nove poslovne lokacije u St. Pöltenu, kao i skladište u St. Georgenu. Optimiramo naše interne proizvodne postupke kako bismo kontinuirano smanjivali emisiju CO2 naših proizvoda.

Naši proizvodni pogoni nalaze se u Marktlu (Donja Austrija), St. Pöltenu (Donja Austrija) i Wasungenu (Tiringija). Time smo osigurali povoljan položaj za naše dobavljače u Španjolskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Italiji i ostatku Europe. U prosjeku naši proizvodi putuju 1.377 km od dobavljača do našeg krajnjeg kupca. To odgovara 155 g CO2eq/kg PREFA aluminijskog proizvoda.

Grafika za PREFA transport: 57% prijevoza tonskih kilometara materijala, 35% prijevoza tonskih kilometara do kupca, 8% prijevoza tonskih kilometara za interni  PREFA prijevoz

Odabir pravog materijala za pakiranje

Pakiranje je nužno kako bi se proizvodi mogli isporučivati neoštećeni i željene kvalitete. Plastika je materijal koji se posljednjih desetljeća često upotrebljava za pakiranje. Međutim, brda plastike na odlagalištima otpada i plutajući otoci od plastike u morima i oceanima svijeta jasno nam govore da uporaba plastike bez funkcionalnog kružnog gospodarstva dugoročno šteti našem okolišu.

Zbog toga primjenjujemo podjednako visoke standarde pri odabiru materijala za pakiranje kao što to činimo i za naše proizvode.

Pakiranja koju upotrebljava dobavljač i koja u našim proizvodnim pogonima završi kao otpad, mi pokušavamo optimizirati u što je moguće većoj mjeri. Tako, primjerice, s našim glavnim dobavljačem trenutačno uspostavljamo paletni sustav. Time bi se izbjegle tone i tone drvenog otpada. Drveni otpad koji unatoč tome nastane, dostavljamo jednom proizvođaču koji od starih, uglavnom neispravnih paleta izrađuje nove prešane ploče, drveni pelet ili druge proizvode.

Sredstva za pakiranje koja se upotrebljavaju u našim proizvodnim pogonima u pravilu završe kao otpad kod kupaca. Stoga pazimo na to da za pakiranje rabimo ponovno iskoristive materijale kao što su drvo, karton ili papir. Udio plastike kao materijala za pakiranje je otprilike 10 % od ukupne težine upotrijebljenog materijala za pakiranje.

Grafika za udjele sredstava za pakiranje tvrtke PREFA, 54 % karton, 32 % drvo, 6 % plastika, 4 % aluminijska traka, 4 % PE folija, 0% dijelovi pjene, 0% etikete, udjeli računati u kg

Dekarbonizacija¹ industrije

I dalje je potrebno mnogo energije za proizvodnju dobara kojima se koristimo u našoj svakodnevici. Kada želimo promijeniti agregatno stanje ili dovesti materijale na osobito visoke temperature radi postizanja određenih svojstava, potrebna nam je toplinska energija. Nju najvećim dijelom dobivamo upotrebom prirodnog plina. Prirodni plin je teško dekarbonizirati. Sve dok je on potreban u proizvodnim pogonima, neće biti moguće dekarbonizirati proizvodne pogone bez kompenzacijskih naknada. Stoga je nužno pravodobno se pozabaviti pitanjem elektrifikacije proizvodnih procesa.

¹ Kemijsko-fizikalno postrojenje za obradu opasnih otpada

Tekuća modernizacija proizvodnih lokacija

Naši proizvodni su pogoni opremljeni energetski učinkovitim postrojenjima. Proizvodnja naše cjelokupne palete proizvoda iziskuje tek malu količinu energije. Savijanje, slaganje, probijanje, utiskivanje, prešanje i sječenje obavljaju se hidraulički, pneumatski te pomoću preše s koljenastom polugom. Kako bismo se i u budućnosti pametno koristili raspoloživom energijom, nužno je poduzimati radnje za očuvanje učinkovitosti kao što su godišnje servisiranje, redovite kontrole i unaprjeđivanje sustava. U ovim koracima proizvodnje ne koristi se prirodni plin, nego isključivo električna energija. Svoju potrebu za električnom energijom pokrivamo strujom iz obnovljivih izvora energije. Osim toga, proizvodni pogoni CAG Holdinga u Martklu pokrivaju 9,5 % svojih potreba za energijom strujom iz jedne hidroelektrane. 2021. godine na krovove naših sestrinskih pogona dodatno je instaliran fotonaponski sustav. Ovim mjerama, ali i suvremenim postrojenjem za plastifikaciju, postiže se emisija od samo 29 g CO2 eq/kg PREFA aluminijskog proizvoda.

Postrojenjem za plastifikaciju aluminijski proizvodi se pasiviziraju bez kroma, čime površina dobiva željena svojstva, a kvaliteta ostaje na zadovoljavajućoj razini čak i desetljećima nakon instalacije. Bajcani metal se prska prahom za lakiranje i termički se obrađuje. Kako bi se minimizirale količine za zbrinjavanje u otpad, nastale kemikalije se prije zbrinjavanja u otpad odvajaju od vode s pomoću isparivača. Tekućine koje treba zbrinuti u otpad, odlažu se u otpad u takozvanim kemijsko-fizikalnim sustavima, gdje se obrađuju kako bi se u što većoj mjeri vratili u kružno gospodarstvo. U obližnju rijeku ili u podzemne vode ne dospijevaju otpadne vode i druge kemikalije. Sav otpad se prikuplja i zbrinjava na odgovarajući način.

Zbrinjavanje otpada

Grafika za PREFA zbrinjavanje otpada, udjeli: 51 % recikliranje, 38 % iskorištavanje materijala, 6 % kemijsko-fizikalni sustavi, 5 % termičko iskorištavanje

40 godina jamstva – ali neograničeni vijek trajanja: Dugovječnost korištenih materijala

Naši proizvodi su premazani lakom kojim se postiže zaštita krovova, okoliša i optimalni izgled.
Kao prvo, ti lakovi su tekući. Ovdje su vezivna sredstva, sredstva za stvrdnjavanje i drugi dragocjeni aditivi dobro promiješani kako bi se što prije stvrdnuli u okviru coil coatinga tijekom procesa pećenja Pritom se spaljuju sva otapala koja su još prisutna u tekućem laku, čime se izbjegava da prethodno lakirani proizvod ispušta bilo kakav VOC (hlapljivi organski spojevi, koja se otapaju na sobnoj temperaturi) u okoliš. Dodatno nastala otpadna toplina svrsishodno se vraća u proces i ponovno iskorištava. Potrošnja vode minimizira se kontinuiranom recirkulacijom u različitim fazama proizvodnje.

Samo s tehničkim visokokvalitetnim lakovima moguće je postići jedinstveni izgled. Naš lak čak desetljećima je stabilan i ne gubi sjaj čak i u podnebljima gdje vladaju nepovoljni uvjeti.

Snimak izbliza PREFA krovne ploče R.16 sa snjegobranima, olukom i odvodnom cijevi u crnoj boji P.10 s gromobranskom zaštitom i vertikalnom drvenom fasadom

Ispiranje teških metala

Mnogi metali u građevinskoj industriji nisu čisti elementi. Potrebne su im različite tvari za legiranje kako bi se postigla željena svojstva. Te legure su stabilne u većini uvjeta. Međutim, zbog kiselih ili alkalnih vremenskih uvjeta dolazi do oštećenja površina gdje se pojedini atomi ispiru iz metala. Upravo su krovni, fasadni i odvodni sustavi stalno izloženi ovakvim vremenskim uvjetima. Upotreba slitiina ili materijala koji nisu zaštićeni protiv ispiranja teških metala i drugih toksina iz okoliša brzo može dovesti do nakupljanja onečišćenja okolnog tla, pitke vode ili vegetacije.

(Studija „Abschwemmung von Metallflächen und Eintrag ins Grundwasser“ Saveznog zavoda za okoliš, Rapperswil, 26.03.2019. godine; Studija „Metalle und Umwelt, Verhalten von Blechen gegenüber Umwelteinflüssen“, Dr Markus Faller, Bern, 14.03.2007. godine: Teški metali i toksini iz okoliša, kao i toksini koji se nalaze u tlu, mogu se isprati i dospjeti u naš organizam preko podzemnih voda ili biljaka koje se upotrebljavaju kao hrana za ljude ili životinje.)

Desetljećima bez opasnih tvari

PREFA aluminijski proizvodi imaju 40 godina jamstva, ali neograničen vijek trajanja. Zbog kombinacije pasivnog metala i premaza, stupanj ispiranja naših proizvoda je minimalan. Osim toga, naši materijali desetljećima ne ispuštaju opasne tvari. Dugotrajno zadržavaju svoj izgled, štite Vašu kuću od vremenskih uvjeta i u tlo ili podzemne vode unose zanemarivu količinu tvari. Time ne opterećujete okoliš tijekom faze korištenja.

Obnovljivi resursi za buduće generacije: Postupanje s resursima

Održivo postupanje s resursima znači povećanje učinkovitosti resursa i očuvanje neobnovljivih resursa i za buduće generacije. 

Učinkovitost resursa bi, pod idealnim uvjetima, značilo da se materijali bez gubitka na kvaliteti ponovo obrađuju nakon njihovog perioda korištenja. Kako bi se to moglo jamčiti, potrebno je osigurati zbrinjavanje materijala na takav način da se nakon uklanjanja mogu ponovno reciklirati. Na kraju razdoblja korištenja određenog proizvoda ili objekta, on se demontira i adekvatno zbrinjava. Samo ako je zbrinjavanje obavljeno na pravilan način, moguće je ponovno dobiti materijal iz otpada u što većem postotku. Prema informacijama saveza European Aluminium Association (EAA), može se reciklirati 95 % aluminijskih proizvoda korištenih u građevinskoj industriji.

Snimak PREFA pogona u Marktlu s jednog od okolnih brjegova, u fokusu drvo na zelenoj livadi, u pozadini se vide velike šume Lilienfelda

Veći udio sekundarnog aluminija je moguć ako je na raspolaganju reciklirani aluminij s odgovarajućom slitinom. Materijali koji se, na primjer, upotrebljavaju za limenke, u roku od godinu dana ponovno su na raspolaganju za industriju. Međutim, dugovječni proizvodi u građevinskoj industriji povezuju materijale desetljećima. Stoga se može pretpostaviti da će u idućim godinama udio otpada u aluminijskim proizvodima stalno rasti.

Šanse kroz povećanje udjela otpada

Povećanje udjela otpada u materijalu ima kako ekonomske tako i ekološke prednosti. Kao što je već ilustrirano emisijama CO2 naših proizvoda, većinski dio iskorištene energije otpada na proizvodnju materijala, tj. za dobivanje aluminija. Redukcijom uporabe primarnog aluminija i povećanjem udjela otpada, tzv. sekundarnog aluminija, moguće je uštedjeti emisije. Funkcionalno kružno gospodarstvo također je velika korist za krajolik. Jer odloženi otpadi iziskuju ogroman prostor koji bi se mogao iskoristiti drukčije. Ali, isto tako, povećanjem udjela sekundarnog aluminija mogu se izbjeći ili umanjiti invazivni zahvati u krajoliku koji nastaju skidanjem slojeva tla radi dobivanja primarnog aluminija. Trenutačno naši dobavljači upotrebljavaju u prosjeku 77 % sekundarnog aluminija u svojoj proizvodnji. Ovisno o slitini, sekundarni aluminij zna čak premašiti udio od 80 % u našim proizvodima.

Distribucija CO2 emisija

Recikliranje 1 tone aluminija znači 4 tone manje boksita i do 9 tona manje CO2 emisija. Uporabom sekundarnog aluminija naših dobavljača, za naš materijal se može izračunati CO2 faktor od 4,48 kg CO2 emisije/kg materijala (23 % primarnog aluminija).

Grafika o distribuciji CO2 emisija u tvrtki PREFA: 90,4 % materijal aluminij, 4,91 % materijal PREFA, 4,70 % drugo (transport, proizvodnja)

Neograničen broj ponovnog iskorištavanja: Recikliranje

Aluminij je osobito pogodan za recikliranje. Osim pozitivnog utjecaja na okoliš, recikliranje aluminija je korisno i s gospodarskog gledišta.

Aluminij se upotrebljava u najrazličitijim slitinama. One se razlikuju po korištenim dodacima kao što je magnezij ili bakar, čime proizvod dobiva različita svojstva kao što je čvrstoća, otpornost i savitljivost.

Otpadi se stoga prikupljaju razvrstani prema vrsti i odvojeni jedni od drugih, kako bi se s jedne strane sačuvale korištene legure, a s druge strane kako bi se pri obradi upotrebljavalo manje tvari za legiranje. Time se reducira opterećenje okoliša dobivanjem kako metala tako i tvari za legiranje. Udio otpada u proizvodnji aluminija raste iz godine u godinu, a do 2026. godine može se očekivati da će se dosadašnja količina udvostručiti.

Snimak sutona Polyvalentea u Kapellenu s PREFA zidnim rombom 44 x 44 u maya zlatnoj boji

Dugoročna promjena ciklusa

Posljednjih desetljeća, odnosno u posljednjem stoljeću, mnogi novi materijali su ušli u ciklus proizvodnje. Mnogi od njih se upotrebljavaju više godina/desetljeća. Budući da materijali unutar razdoblja korištenja ne sudjeluju u kružnom gospodarstvu, tehnički ciklus trenutno nije potpuno zatvoren. I dalje je potrebno u ciklus ubacivati mnogo primarnih sirovina kako bi se održala konstantnost ciklusa. Materijali kao što je željezo, koji se već stoljećima eksploatiraju, već su u velikoj mjeri prisutni u kružnom gospodarstvu pa je stoga moguć i njihov veći udio u proizvodima koji su dobiveni od otpada. Cilj bi trebao biti dugoročna promjena ovog ciklusa tako da se uglavnom upotrebljavaju materijali koji su već u kružnom gospodarstvu (udio otpada).

Materijal koji se ponosi učinkovitošću i estetikom

Stručnjak Jörg H. Schäfer, voditelj područja reciklaže i održivosti u savezu Aluminium Deutschland e.V (bivši GDA), upoznat je s dobrim osobinama aluminija. Po njegovom mišljenju, taj materijal nema konkurenciju u pogledu funkcionalnosti, očuvanja vrijednosti, građevne estetike i učinkovitog iskorištavanja resursa.

Neograničen broj ponovnog iskorištavanja bez gubitka kvalitete

Popis dobrih argumenata, koje Schäfer može nabrojati, je dugačak: Aluminij – prirodan ili obložen, u svim poljima primjene – može se uvijek iznova topiti bez gubitka kvalitete te iskoristiti za nove, visokokvalitetne proizvode. Sve u svemu, aluminij omogućava održivu gradnju pod idealnim ekološkim, gospodarskim i tehničkim uvjetima.

Pogled odozdo na fasadu s natur zidnim rombom 20 x 20

Radi se o vrijednosti koju aluminij unosi u arhitekturu. Upravo je zbog svoje estetike tako omiljen na području dizajna. Povoljan odnos između čvrstoće i mase dopušta lagane i filigranske konstrukcije, koje pružaju veliku slobodu u načinu oblikovanja, a istovremeno su jako otporne. Aluminij je sa svojom specifičnom težinom od 2,7 g po cm³ u usporedbi s bakrom, željezom i cinkom najlakši metal za građevinske objekte. I na polju učinkovitosti resursa je također nenadmašiv. Osim toga, niski troškovi održavanja i njegova dugovječnost daju mu dodatnu prednost.

Jörg H. Schäfer, voditelj područja reciklaže i održivosti u savezu aluminium deutschland e.V.

Brošura o održivosti: PREFA

U nastavku na raspolaganju za preuzimanje imate PREFA brošura o održivosti u neskraćenoj verziji. Sadržaj se odnosi na glavnu poslovnu lokaciju tvrtke PREFA u Marktlu u Donjoj Austriji.

Ovdje možete pronaći sve detalje i informacije o tvrtki i našem snažnom zalaganju za održivost. Za snažnu budućnost vrijednu življenja!