Kako se polaže PREFA krov?

Da bi naš PREFA krov bio stručno pokriven i primijenjen, može ga izvesti samo stručni izvođač (limarski pogon). Samo školovani izvođači znaju na ispravan način postupati s našim materijalom i raspolažu potrebnim alatom za polaganje.