Što se podrazumijeva pod hladnim, odn. toplim krovom?

Hladni krov, za razliku od toplog krova, ima ventilirani zračni sloj između krovne opne i toplinske izolacije (vidi sastav krova).

Toplim krovom zovemo krovnu konstrukciju kod koje između krovne podkonstrukcije i krovne opne nema ventiliranog zračnog sloja!