Može li se PREFA krov izvesti na pokrovu iz valovitih ploča?

Jedno od najčešćih pitanja kod sanacije krova je, može li se PREFA krov izvesti i preko postojećeg pokrova iz valovitih ploča iz azbesta?

Tehnički je moguće, međutim, mi kao proizvođači ekološkog aluminijskog krova ne preporučamo tu vrstu sanacije. S obzirom da je najveći broj pokrova iz valovitih ploča na bazi zdravstveno štetnih azbestnih vlakana, treba paziti da se ta vlakna ne oslobode. Vlakna se oslobađaju prilikom bušenja i rezanja, kao i kod uznapredovale starosti materijala bez daljnjih utjecaja okoliša. Kada je materijal valovitih ploča jednom zaštićen aluminijskim pokrovom, proces isušivanja i starenja može se neometano nastaviti. Zbog toga u zdravstvenom i ekološkom smislu preporučamo da se takve opasnosti izbjegnu i materijal valovitih ploča koji sadrži azbest ukloni.

Demontaža

Demontaža materijala koji sadrži azbest zahtijeva angažman stručno osposobljene firme. Savezno udruženje limara i obrađivača bakra izdalo je početkom 2007. smjernice za postupanje s azbestcementom. U tim smjernicama se točno opisuje kako treba biti oprezan kod rada s azbestcementom i njegovog skladištenja. Najvažnije je spriječiti oslobađanje azbestne prašine (npr.: ne bušiti i rezati uređajima na velikim brzinama, ne „istresati“ potkrovne konstrukcije, ne koristiti tobogan za šutu itd.,…). Nadalje, odvoz s gradilišta treba biti bez prašenja u tzv. „Big Bag-ovima“.

Novo pokrivanje

Novo pokrivanje starim valovitim pločama koje sadrže azbest je protuzakonito (prema 2003/18/EG „Smjernicama za postupanje s azbestom“ i „Zakonu o zabrani kemikalija“ §2 BGBl.Nr.447/2003).

Deponiranje

Deponiranje valovitih ploča koje sadrže azbest radi se od Zakona o deponiranju 2008 na posebno za takav građevinski otpad opremljene deponije. Na otpadu prilikom otpremanja mora biti jasno označeno da sadrži azbest, a vlasnik deponije mora poduzeti odgovarajuće mjere za zbrinjavanje tog građevinskog otpada. Načelno treba težiti skladištenju bez prašenja.

O pokrovu valovitim pločama (dio 2)