Kakva podkonstrukcija je potrebna kod PREFA krova?

  • PREFA krovna ploča može se polagati na letve s međuletvom minimalnog presjeka 30x50 mm (potrebno ca. 5 m' letvi/m²). Obavezno treba paziti na točan razmak letvi 419 mm od glavne ploče do glavne ploče. Međuletve se niukom slučaju ne smiju izostaviti, one služe između ostalog kao ležaj za točkaste snjegobrane. Kod proračuna treba uzeti u obzir statičke zahtjeve, kao i razmak roženica.
  • PREFA krovnu šindru, krovne rombove, krovni panel FX.12 i PREFALZ treba polagati na punu oplatu. PREFA krovna ploča se može polagati na punu oplatu. Punu oplatu treba izvesti prema važećim normama. Prema ÖNORM B2215:2009 min. 24 mm debljine i 80 mm - 160 mm širine. Prema DIN 4074 T1 min. 24 mm debljine i 100 mm - 160 mm širine. Kod proračuna podkonstrukcije treba uzeti u obzir statičke zahtjeve i razmak roženica.
  • Od karakterističnog opterećenja snijegom 3,25 kN/m² (CH: referentna visina 925 m) ili kod kategorija terena 0, I ili II potrebno je kod PREFA krovnih ploča, krovnih ploča R.16, krovnih šindri, krovnih rombova 29 x 29, krovnih rombova 44 x 44 i krovnih panela FX.12 (mali format) polaganje na punu oplatu s bitumenskim razdjelnim slojem. Kategorija terena 0 i I nema u Švicarskoj i Austriji. Za Prefalz navedene odredbe ne vrijede.

Razdjelni sloj je sloj koji dijeli metal od podloge. Razdjelni slojevi vrše slijedeće funkcije:

  • štite donju stranu metala od štetnih alkalnih utjecaja i mogućih štetnih utjecaja sredstava za zaštitu drveta,
  • poboljšavaju svojstvo klizanja kod termičkih promjena dužine,
  • štite drvenu oplatu ili ploče na bazi drva za vrijeme građenja od vlage,
  • poboljšavaju zvučnu izolaciju
  • smanjuju neravnine krovne konstrukcije

 Općenito savjetujemo primjenu prikladnog bitumenskog razdjelnog sloja!