KAKO SE PONAŠA ALUMINIJ U SPOJU S METALIMA?

Aluminij je kompatibilan s najvećim brojem metala, nije, međutim, s bakrom. Zato aluminij ne treba koristiti u smjeru oticanja niže od bakrenih materijala, odn. obrađivati zajedno s bakrom.

Kontakt