Koje su specifičnosti materijala aluminija?

Proizvodnja aluminija

Razlikujemo primarni i sekundarni aluminij:

1. Primarni aluminij: Aluminij se dobiva iz boksita, koji je nazvan prema svom nalazištu (Les Baux). Boksit se u pravilu sastoji 60% iz glinice, željeznog oksida i silicijevog dioksida. Glavna nalazišta: Južna Amerika, Australija i Afrika

  • Priprema boksita: Sirovi boksit se usitnjuje, suši i fino melje.
  • Dobivanje glinice iz boksita: Pomoću natrijevog hidroksida uklanjaju se neželjene primjese. Na taj način se u konačnici dobiva čista, bijela glinica (aluminijev oksid)
  • Redukcija glinice u aluminij elektrolizom: Glinica se rastvara u otopljenom kriolitu. Ova otopina se u elektrolitskim pećima istosmjernom strujom razlaže na svoje sastavne dijelove. Aluminij se skuplja na dnu, a oslobođeni kisik spaja se s ugljenim elektrodama u ugljični dioksid.


2. Sekundarni aluminij: Sekundarni aluminij sastoji se od recikliranog aluminija čijom preradom se dobiva novi aluminij. Troškovi recikliranja iznose ca. 5% od troškova proizvodnje primarnog aluminija.

Aluminij i okoliš

Kod proizvodnje aluminija za PREFA proizvode velikim dijelom se koristi sekundarni aluminij. To znači, aluminij se do 100 % može reciklirati bez bitnog gubitka kvalitete!

Zbog dugog životnog vijeka, bez potrebe za održavanjem, dobre mogućnosti recikliranja i male težine (transport) aluminij postiže izuzetno pozitivnu ekološku bilancu.