KOJI JE POTREBAN NAGIB KOD PREFA KROVOVA?

Minimalni nagib krova kod PREFA krovne ploče R.16:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNE PLOČE R.16:

od 17°
Polaganje na punu oplatu (min. debljine 24 mm)

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnih ploča:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNIH PLOČA:

Do 7 m dužine roženice = od 12° (ca. 21%)
7 - 12 m dužine roženice = od 14° (ca. 25%)
Preko 12 m dužine roženice = od 16° (ca. 29%)

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnog romba 44x44:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNOG ROMBA 44X44:

Do 7 m dužine roženice = od 12° (ca. 21%)
7 - 12 m dužine roženice = od 14° (ca. 25%)
Preko 12 m dužine roženice = od 16° (ca. 29%)

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnih rombova 29x29:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNIH ROMBOVA 29X29:

Od 22° (ca. 40%)
Polaganje samo na punu oplatu!

Minimalni nagib krova kod PREFA krovne šindre:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNE ŠINDRE:

Od 25° (ca. 47%)
Polaganje samo na punu oplatu

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNOG PANELA FX.12:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNOG PANELA FX.12:

od 17°
Polaganje na punu oplatu (min. debljine 24 mm)

Minimalni nagib krova kod PREFALZ-a:

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFALZ-A:

Od 3° (ca. 6%)

Preporuka: Nagib podkonstrukcije treba po mogućnosti projektirati ≥ 7° (13%). Treba, međutim, poštivati važeće norme i propise.

Kontakt