Koji je minimalni nagib kod prefa krovova?

Tablica

PREFA Krovne ploče R.16 u boji P.10 svijetlo siva

Minimalni nagib krova kod PREFA krovne ploče R.16:

od 17° Polaganje na punu oplatu (min. debljine 24 mm)

PREFA Krovne ploče s točkastim snjegobranima u boji antracit P.10

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnih ploča:

Do 7 m dužine roženice = od 12° (ca. 21%) 7 - 12 m dužine roženice = od 14° (ca. 25%) Preko 12 m dužine roženice = od 16° (ca. 29%)

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnog romba 44x44:

Do 7 m dužine roženice = od 12° (ca. 21%) 7 - 12 m dužine roženice = od 14° (ca. 25%) Preko 12 m dužine roženice = od 16° (ca. 29%)

PREFA Krovni rombovi 29 × 29 s točkastim snjegobranima

Minimalni nagib krova kod PREFA krovnih rombova 29x29:

Od 22° (ca. 40%) Polaganje samo na punu oplatu!

PREFA Krovna šindra s točkastim snjegobranima

Minimalni nagib krova kod PREFA krovne šindre:

Od 25° (ca. 47%) Polaganje samo na punu oplatu

MINIMALNI NAGIB KROVA KOD PREFA KROVNOG PANELA FX.12:

od 17° Polaganje na punu oplatu (min. debljine 24 mm)

Prefalz od PREFE u boji P.10 ciglasto crvena

Minimalni nagib krova kod PREFALZ-a:

Od 3° (ca. 6%)

O nagibu krova (dio 2)

Preporuka: Nagib podkonstrukcije treba po mogućnosti projektirati ≥ 7° (13%). Treba, međutim, poštivati važeće norme i propise.