Kako se ugrađuju točkasti snjegobrani?

Molimo Vas da kod izvedbe vodite računa o PREFA uputstvu za polaganje, kao i o važećim stručnim normama i sigurnosnim propisima. Opsežne upute za polaganje s detaljnim informacijama, cjenicima uklj. program pribora, tehničke podsjetnike, videozapise o polaganju itd. možete besplatno dobiti na nekoj od niže navedenih adresa. PREFA aluminijske točkaste snjegobrane montirajte prema važećim shemama polaganja, ovisno o nagibu krova i opterećenju snijegom. Svaki točkasti snjegobran pričvrstite s po 2 čavla. Koristite samo originalne PREFA snjegobrane.

Pozor: Točkasti snjegobrani se ni u kom slučaju nesmiju koristiti za pomoć prilikom pokrivanja krova!

Preduvjeti:

  • Dimenzioniranje podkonstrukcije prema EN 1991-1-3 i B1991-1-3
  • Treba poštivati uputu za montažu točkastih snjegobrana
  • Kod krovnih kućica h>1,0 m potreban je zaseban dokaz
  • Snijeg koji visi s krova nije uzet u obzir!
  • Koeficijent oblika opterećenja snijegom snijegom μ=0,80

Proračun potrebnih točkastih snjegobrana za mali format

P ... PREFA krovna ploča, R.16 ... PREFA krovna ploča R.16, S ... PREFA krovna šindra, R29 ... PREFA krovni romb 29 × 29, R44 ... PREFA krovni romb 44 × 44, FX.12 ... PREFA krovni panel FX.12

*prema normi ÖNORM B 3418, kod metalnih snjegobrana od nagiba krova 45°, potrebno je izvesti kombinaciju sustava snjegobrana (=PREFA sustav rešetkastog snjegobrana na žlijebu).

Opća napomena:

U pravilu vlasnik zgrade odgovara za štete od pada snijega s krova. Ova odgovornost ne može se izbjeći postavom ploča upozorenja, niti izvedbom snjegobrana. Čak i kod dovoljnog dimenzioniranja i propisne izvedbe snjegobrana ne može se isključiti pad snijega s krova. Izvođač u pravilu odgovara svojim investitorima (vlasnicima zgrade) za štete koje nastanu zbog nedovoljnog dimenzioniranja, odn. nestručne izvedbe. Ukoliko investitor iz vizualnih ili drugih razloga unatoč upozorenju izvođača želi ugradbu manjeg broja snjegobrana, za izvođača stupa na snagu obaveza informiranja investitora. U ugovoru će u pismenom obliku jasno upozoriti na izvedbu koja odstupa od normi i na posljedice koje iz toga mogu proizaći.

Preporuka:

Iznad kućnih ulaza i javnog dobra može se kao dodatna mjera izvesti rešetkasti snjegobran. U području krovnih kućica, dimnjaka, solarnih kolektora, izlaza na krov, krovnih prozora, cijevi za ventilaciju, uvala itd. može, ovisno o položaju biti svrsishodno provesti dodatne mjere protiv pada snijega (povećani broj točkastih ili rešetkastih snjegobrana). PREFA aluminijske točkaste snjegobrane montirajte prema važećim shemama polaganja, ovisno o nagibu krova i opterećenju snijegom. Svaki točkasti snjegobran pričvrstite s po 2 čavla. Koristite samo originalne PREFA snjegobrane.