DA LI JE PREFA KROV POGODAN ZA GROMOBRAN?

Metalni krovovi se u skladu s normom ÖVE/ÖNORM EN 62305 (važi od 01.01.2008) pri dovoljnoj debljini lima definiraju kao „prirodni“ sastavni dio gromobranske instalacije. 12.07.2010. je gore navedena norma i u ETV 2002/A2 u skladu s §2 čl. 1 proglašena obvezujućom.

PREFA pokrovni elementi (Krovne ploče, krovna šindra, krovni rombovi , krovni panel FX.12) i pokrov PREFA ravnim trakama (PREFALZ) time su dozvoljeni kao gromobranska instalacija (hvatač na najvišem mjestu i spoj uzemljenja na strehi) !

Mjere gromobranske zaštite koje nadilaze gore navedene norme, čine mogućom jednostavnu montažu konvencionalne gromobranske instalacije. U vezi toga molimo naručite uputstvo za montažu ili razgovarajte s našom tehničkom službom.

Pozor: U normi su definirane neke iznimke, npr.: objekti ugroženi eksplozijom (skladišta streljiva, mlinovi i dr.), Objekti s velikim brojem ljudi (škole, dječji vrtići  itd.), Radio odašiljači, nuklearne centrale, muzeji itd. U slučaju nedoumice ovlašteni izvođač treba montirati dodatni konvencionalni gromobran.

Kontakt