Da li je prefa krov pogodan za gromobransku zaštitu?

Temelj za ovo pravilo je norma ÖVE/ÖNORM EN 62305-3, koja je važeća u Austriji. Stoga se u obzir trebaju uzeti državne norme i regulative.

Metalni krovovi su prema normi ÖVE/ÖNORM EN 62305-3 definirani kao prirodni sastavni dio sustava gromobranske zaštite. PREFA pokrovi ravnim trakama (Prefalz i Falzonal) su stoga odobreni kao prirodni sastavni dio hvatača munje, dok su PREFA mali formati (krovne ploče, krovne šindre, krovni paneli, krovni rombovi) odobreni kao prirodni odvod sustava gromobranske zaštite (montaža dodatnog hvatača munje i pričvršćenje na uzemljenje).

Pozor: U normi su definirani neki izuzeci, npr.: objekti u kojima prijeti opasnost od eksplozije (skladišta streljiva, mlinovi itd.), objekti s velikim brojem ljudi (škole, vrtići itd.), odašiljači, nuklearne elektrane, muzeji itd.

Prikladnost PREFA proizvoda kao prirodnog sastavnog dijela sustava gromobranske zaštite stoga ovisi o objektu i treba se procijeniti prema relevantnim normama.

Informacije o nužnosti i načinu izvedbe gromobranske zaštite na objektu možete dobiti od izvođača gromobranske instalacije, odn. licenciranog električara, koji je ovlašten kako za njezinu montažu, tako i za zakonski propisanu predaju. Također se raspitajte u mjestu stanovanja glede eventualnih dodatnih lokalnih propisa.

Kako nastaje munja?

Tijekom oluje dolazi do elektrostatskog nabijanja kapljica vode od kojih nastaju oblaci. Nastali električni naboj u prirodi se manifestira kao munja (svjetlosni luk). Kolika je vjerojatnost udara munje u zgradu ovisi o više faktora. U to se, npr., ubrajaju položaj, lokalna gustoća munja, visina i izgrađena površina objekta. Ako munja udari u zgradu, to se najčešće događa na eksponiranim mjestima. To, primjerice, mogu biti stršeći dijelovi zgrade, dijelovi na većoj visini ili kutovi i rubovi.

Za cilj udara munje nije presudan ugrađeni materijal, nego udaljenost objekta do mjesta gdje munja nastaje. Metalni krovovi stoga nemaju privlačno djelovanje na munje. PREFA krovni i fasadni sustavi od aluminija mogu u slučaju udara munje sigurno odvoditi struje munje koje pri tome nastaju. Stoga PREFA proizvodi bitno pridonose sigurnosti zgrade.

Vanjski sustav gromobranske zaštite i njegova zadaća

Vanjski sustav gromobranske zaštite sastoji se od hvatača, odvodnog voda i uzemljivača.

Za utvrđivanje najvjerojatnijih točaka udara, pri planiranju gromobranske zaštite najčešće se primjenjuje metoda kotrljajuće kugle. Za zaštitu dotičnog dijela, hvatači se postavljaju na onim mjestima gdje se munja hvata i zatim preko odvodnog voda uvodi u uzemljenje. Ako na zgradi postoje metalni dijelovi, odn. obloge (npr. limeni krov ili fasada), tada oni uz uvažavanje normativnih odredbi mogu djelovati kao prirodni sastavni dijelovi vanjskog sustava gromobranske zaštite. Iz toga se pak dobiva značajan potencijal uštede prilikom postavljanja sustava gromobranske zaštite.