O čemu treba voditi računa kod natur aluminija?

Općenito

Kod traka natur aluminija vidljiva je prirodna fina struktura valjanja nosivog materijala, što ističe njegovu atraktivnu površinu. Zbog tehnološki uvjetovanih razlika u procesu valjanja nosivog materijala izgled valjane strukture nije uvijek homogen. Kod montaže i prerade treba paziti na primjenu istih šarži, odn. isporuka, kao i na smjer polaganja, da bi se postigao vizualno ujednačen izgled. Homogen izgled, kao kod plastificiranih aluminijskih traka, s trakama natur aluminija ne može se postići.

Skladištenje i transport

Robu treba skladištiti natkrivenu ( "na suhom" - ispod krova). Vlažne prostore treba izbjegavati. Roba treba biti zaštićena od lužnatih utjecaja (mort, beton, vapnena ili cementna prašina itd.) kao i od lužnatih ili kiselih isparavanja i soli (npr. sol za ceste). Kod gusto pakiranih aluminijskih dijelova ili namotane aluminijske trake treba obratiti pozornost da zbog prisustva vode (npr. kondenzat, ili oborine) može doći do oksidacije u obliku pojave crnih ili bijelih mrlja. To ne utječe na životni vijek, ukoliko drugi kemijski utjecaji ne dovedu do daljnjeg rastvaranja aluminija. To, međutim, znatno narušava vizualni utisak. Moguće je kratkotrajno skladištenje (<2 tjedna) na otvorenom, ako je skladištena roba odgovarajućim zrakopropusnim pokrovom zaštićena od oborina, kondenzne i špricajuće vode. Napomena: ambalaža proizvođača je samo zaštitno pakiranje za transport.

Prerada i obrada

Kod profiliranja, zaobljivanja i falcanja natur aluminijskih traka u pokrov kutnim ili dvostrukim stojećim falcom treba se pridržavati uputa za obradu iz PREFA smjernica za polaganje. Natur aluminij je vrlo osjetljiv na ogrebotine i na to treba paziti kod prerade i obrade. Ogrebotine nemaju nikakav utjecaj na otpornost materijala, ali mogu narušiti izgled površine. Kod obrade i montaže natur aluminija znoj ruku uzrokuje mrlje zbog oksidacije aluminijske površine. Tako nastali otisci/mrlje praktički se ne mogu ukloniti. Nošenje rukavica kod prerade može ovaj učinak smanjiti. Natur aluminij ima prirodnu površinu koja se polako i neravnomjerno mijenja, ovisno o vremenskim utjecajima. Napomena: natur aluminij vrlo dobro reflektira svjetlo (refleksija/zrcaljenje). Ako su refleksija/zrcaljenje na fasadnoj oblozi nepoželjni, onda treba upotrijebiti mat površinu plastificiranu u traci.