Kako mogu čistiti svoj PREFA krov?

Održavanje i čišćenje

Krov i fasada su dijelovi zgrade koji su posebno opterećeni vremenskim utjecajima. Sunce i vjetar, kiša i snijeg te stalna vlaga (u šumi, odnosno u sjeni) djeluju na oplatu zgrade. Taloženje nečistoće (npr. prašina, lišće, iglice itd.) mogu negativno utjecati na funkciju i izgled krovnog pokrova, fasade ili krovne odvodnje (npr. začepljenje). Stoga savjetujemo da krovne pokrove i fasadne obloge te sustave krovne odvodnje (krovni žlijeb i odvodne cijevi) provjeravate u određenim vremenskim razmacima kako bi se eventualno nastale promjene, oštećenja ili posljedične štete i nečistoće mogli pravovremeno prepoznati i ukloniti.

1. PREFA bojani aluminij

U slučaju manje nečistoće, npr. lišća, nataložene prašine ili sličnog:

 • Četke s mekim vlaknima
 • Čista voda
 • Sredstva za pranje, odn. njegu koja su pogodna za auto lakove (potrebno je obratiti pozornost na informacije proizvođača sredstava za čišćenje!)

U slučaju jače nečistoće, npr. ljepljivih ostataka, ulja ili masti:

 • Uobičajena auto politura, odgovarajuća univerzalna sredstva za čišćenje; potrebno je obratiti pozornost na informacije proizvođača sredstava za čišćenje!
 • U malim količinama i kratkotrajno može se koristiti špirit

Zaključak:

 • Nakon primjene bilo kojeg sredstva za čišćenje isperite dovoljnom količinom čiste vode
 • Nemojte provoditi čišćenje pri izravnoj izloženosti sunčevim zrakama!
 • Obratite pozornost na napomene za obradu i smjernice proizvođača dotičnih sredstava za čišćenje!
 • Za čišćenje ni u kojem slučaju nemojte koristiti aceton, nitro razrjeđivač ili slična otapala niti proizvode s abrazivnim djelovanjem!
 • Ako se radi o mat bojama, poliranjem mogu nastati promjene na strukturi ili u sjaju.
 • Prije uporabe testirajte sredstva za čišćenje i metodu čišćenja na nevidljivim mjestima.
 • Nastale male tragove ogrebotina nemojte popravljati lakom (moguće su razlike u boji u dugotrajnom ponašanju).
 • Pri čišćenju stakla, fasada, terasa itd. koji se nalaze u neposrednoj blizini limenih obloga, za čišćenje također vrijede prije navedene točke.

2. Prirodni aluminij

Prirodni aluminij je prirodni proizvod koji pod utjecajem vode i kisika stvara oksidacijski zaštitni sloj. Vlažne ruke ili sredstva za čišćenje pospješuju ovaj prirodni proces i dovode do pojave otisaka (tragova oksidacije) na prirodnoj površini.

Pozor: Prirodni aluminij ima valjanu strukturu i sadrži tragove trenja uvjetovane proizvodnjom (rezanje na mjeru, rezanje na trake, namotavanje), koji se praktički više ne mogu ukloniti. Ovi tragovi valjanja i trenja trebaju se prihvatiti kao tipičan izgled.

Uz to, prilikom obrade prirodnog aluminija mogu nastati fine ogrebotine. Nastali fini tragovi obrade ili oksidacijske mrlje se naknadno gotovo više ne mogu popraviti. Poliranje ili brušenje izaziva promjenu valjane strukture i u normalnom slučaju ne poboljšava izgled. Ni u kojem slučaju ne smijete pokušavati koristiti sredstva za čišćenje bilo kakve vrste jer ona mogu ukloniti razvijeni sloj. Čišćenje se treba provoditi isključivo čistom vodom (parni čistač maks. 50°C). Nastanak eventualnih mrlja uzrokovan je, ovisno o situaciji, vremenskim utjecajima i kemijskim ponašanjem različitih materijala (vapnenac, cement, sumpor itd.).

3. Raslinje (alge, lišajevi i mahovine)

Stvaranje alga, lišajeva i mahovina može se u određenim graničnim uvjetima javiti na svim površinama, primjerice drvu, staklu, betonu, žbuci, metalu (iznimka toksični utjecaj kod bakra). Pri tom nisu iznimka ni prirodni, odnosno plastificirani aluminijski limovi. Mjesta pogodna za raslinje na zgradi su ona gdje se u blizini nalaze stabla, kondenzat, mjesta gdje sunce slabo dopire i/ili gdje postoji trajno visoka vlaga. Još jedna činjenica leži u tome da sve naknadno izolirane građevinske konstrukcije smanjuju strujanje topline prema van i time usporavaju fazu sušenja površine oplate zgrade.

Pojava raslinja bilo kakve vrste treba se očekivati u odgovarajućim okolnim uvjetima. Ako neki od poticajnih faktora otpadne, tada se raslinje ne javlja. Alge, lišajevi i mahovine načelno samo uzrokuju vizualne nedostatke, odnosno prirodna su stvar i nemaju nikakvog utjecaja na materijal naših proizvoda. Vlasnik je taj koji odlučuje i prosuđuje treba li uopće uslijediti čišćenje pogođene površine.

Upute za čišćenje u slučaju vizualnih nedostataka uzrokovanih naslagama: 

Kod naslaga, uspjeh može polučiti ispiranje parnim čistačem (maks. 50°C) uz dodavanje biološki razgradivih sredstava za čišćenje kompatibilnih s lakom (sredstva za čišćenje auto laka). Isto se tako može koristiti uobičajeni algicid protiv alga i fungicid protiv gljivica. Cilj ovog tretmana je ubijanje preostalih spora i drugih stanica mikroorganizama. Ako se koriste kemijska sredstva, potrebno je voditi računa da ona zbog ekoloških razloga ne dospiju u tlo i da je sredstvo za čišćenje kompatibilno s lakom i aluminijem. (Obratite pozornost na smjernice proizvođača i tehnički list kemijskog proizvoda)

Načelno nakon čišćenja isperite velikom količinom čiste vode.

Zaključak:

 • Trajna zaštita nakon provedenog čišćenja ne postoji. Nakon određenog vremena možda će trebati ponoviti postupak.

 

Čišćenje i održavanje naših proizvoda nisu sastavni dio PREFA jamstva.