Što je korozija i da li se ona javlja kod aluminija?