Krovni sustav Prefalz ®

Mnogostran i podatan: Prefalz ® projektantu nudi kreativan prostor i jednostavan je za obradu.

+15
čitati dalje

Prefalz ® je zbog svoje podatnosti lakši za obradu od većine usporedivih materijala za falcanje. Projektantu pruža široke kreativne mogućnosti na području krova i fasade. Preporuka: Podkonstrukciju treba po mogućnosti projektirati u nagibu > 7º (13%). Minimalni nagib krova od 3° (odgovara navodima/zahtjevima ÖNORM B 3521-1) preporuka >7° (vidi smjernice za projektiranje)

Prednosti

 • Opsežan PREFA sistemski pribor
 • široka primjena - od izvinutih lučnih krovova do kompliciranih krovnih građevina, kupolasti krovovi ili velikoplošni krovovi
 • Ton karta sa 19 standardnih boja
 • Isporučiv u glatkoj ili stucco obradi površine
 • Mala težina lima u traci: 1,89 kg/m²: ca. 2,3 kg/m² krovne površine kod Prefalza ® 500, ca. 2,2 kg/m² krovne površine kod Prefalza ® 650
 • Dugi vijek trajanja – nemože zahrđati!
 • Može se u potpunosti reciklirati
 • Po želji isporučiv i sa zaštitnom folijom (samo glatki)
 • Jednostavan za obradu i kod niskih vanjskih temperatura
 • jednostavan za obradu, podnosi velika opterećenja
 • Legura, mehaničke karakteristike i plastifikacija prilagođeni su tehnici falcanja
 • nema otpuštanja teških metala
 • Prefalz ® nije goriv (A1)

Pregled boja (19)

Proizvod je raspoloživ u slijedećim bojama

Boja

Oznaka

~ RAL

01 braun

P.10 smeđa

7013

P.10 antracit

7016

P.10 crna

9005

P.10 ciglasto crvena

8004

P.10 oksid crvena

3009

P.10 mahovinasto zelena

6005

P.10 svijetlo siva

7005

P.10 cink siva

7030

P.10 prefa bijela

9002

P.10 orah smeđa

8019

P.10 bijela

9010

PREFA dunkelgrau ähnlich DB 703 oder RAL 7043

P.10 tamno siva

7043

P.10 kameno siva

7031

srebrna metalik

9006

natur

crno siva

7022

bronca

7048

P.10 patina zelena

6027

patina siva

7042

1 Boje P.10 Kameno siva, P.10 Pješčano smeđa, P.10 Hrđavo smeđa, P.10 Patina zelena, prirodni hrast, bež-sivi hrast, orah, patina siva i prirodni aluminij napravljene su po uzoru na prirodni kolorit i stoga podliježu malom rasponu oscilacija koji proizvodima daje njihov jedinstveni karakter.

3 Kod metalik boja mogu se javiti razlike u boji.

Napomene

 • Navedene vrijednosti RAL su samo približne vrijednosti (~), koje djelomično mogu jako odstupati od PREFA originalne boje i u određenim okolnostima ne moraju odražavati subjektivnu percepciju boje. 
 • Prije svega, za kvalitetu boje P.10 vrijednosti se zbog površinske strukture gotovo da i ne mogu definirati. Nadalje, boje P.10 kameno siva, P.10 pješčano smeđa, P.10 hrđavo smeđa, P.10 patina zelena, orah, bež-sivi hrast, prirodni hrast i patina siva napravljene su po uzoru na prirodni kolorit koji se sastoji od više tonova boje.
 • Za precizno određivanje boje dopunskih komponenti treba koristiti originalni uzorak.

Tehničke informacije

Prefalz ® trake su idealne kao dopunske trake kod PREFA ploča malog formata – odgovarajuće za razne priključke i opšave u veličini 0,70 × 1000 mm (veličina koluta 60 kg).

 • Isporučiv u 19 boja
 • Naša usluga: profiliranje i zaobljivanje u radionici ili direktno na licu mjesta

Prijedlog: Kod jednostrešnih krovova s pokrovima iz dvostrukog stojećeg falca može uslijed jakog vjetra doći do pojave zvukova. U tom slučaju preporučujemo upotrebu Prefalza ® širine trake 500 mm i ugradbu bitumenskog razdjelnog sloja. Već u fazi projektiranja slojeva krova treba predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite od buke.

Pozor: Oštećenja nemojte ispravljati premazom laka! Miješanje Prefalz ®  traka s drugim aluminijskim trakama u boji zbog različitih kvaliteta laka i sposobnosti falcanja obavezno treba izbjegavati.

Veličina:

0,70 × 650 mm
0,70 × 500 mm
0,70 × 1000 mm (samo kao dopunska traka)

Kvaliteta laka:

Vidljiva strana: 2-slojni termo lak (raspoloživ u 19 boja)
Stražnja strana: Zaštitni lak

Standardna veličina koluta (za širinu trake 650 mm):

60 kg (unutarnji Ø = 320 mm) ca. 48 mt
500 kg (unutarnji Ø = 500 mm) ca. 407 mt

Savjeti za obradu

Nagib krova

Mjesto područja fiksnog učvršćenja*

> 3°-5° (> 5 %-9 %)

u sredini trake

> 5°-10° (> 9 %-18 %)

na gornjoj trećini dužine trake

> 10°-30° (> 18 %-58 %)

na gornjoj četvrtini dužine trake

> 30° (> 58 %)

na gornjem kraju trake

Projektiranje & primjena

Pribor

PREFA nehrđajući kutni stojeći učvršćivač

PREFA nehrđajući kutni klizni učvršćivač

PREFA nehrđajući kutni dugi klizni učvršćivač

dužina trake do 12 – 15 m

PREFA nehrđajući "V" učvršćivač

PREFA nehrđajući klizni "V" učvršćivač

PREFA gel za falceve

PREFA stezaljka jednostruka

za cijev Ø 28 mm

PREFA stezaljka s izduženom rupom za kose falceve

za cijev Ø 28 mm

PREFA stezaljka dvostruka

za cijev Ø 28 mm

PREFA cijevi

28 x 2 x 3.000 mm, za stezaljke, uklj. spojne prstenove

PREFA kutni spojni element 90°

za PREFA cijev 28 x 2 mm

PREFA hvatač leda

za PREFA cijev 28 x 2 mm

PREFA stuba

250 x 1.200 mm, 250 x 800 mm, 250 x 600 mm, prema DIN EN 516-1-A

PREFA nosač stube za falcane krovove

nagib krova 5°-55°

PREFA spojni element za stube

PREFA sigurnosna krovna kuka prema EN 517B SDH-Industry 31

PREFA poklopac izlaznog krovnog prozora i drveni okvir

od 12° nagiba krova

PREFA lijepljena podloga za falcane krovove

nagib krova od 3°-52°

PREFA odzračna cijev

Ø 100 mm, Ø 120 mm

PREFA odzračna kapa

slobodni presjek ca. 30 cm²

PREFA set specijalnog ljepila

Sadržaj: 1 kartuša PREFA specijalnog ljepila 290 ml, 1 doza čistila za prijanjanje 60 ml, 1 brusni papir, 1 krpa za čišćenje, 2 adapter mlaznice

PREFA rešetka za zaštitu od ptica

125 x 2.000 x 0,7 mm, s kružnim rupama Ø 5 mm

PREFA traka za ventilaciju

s kvadratnim rupama 6 mm, u bojama smeđa/antracit i svijetlosiva/svijetlosiva veličine: 1,00x250 mm i 1,00x333 mm