Prefalz

Mogućnosti boja i oblika Prefalz-a ne mogu vas ostaviti ravnodušnim. Prije svega ističu se stabilnošću i dugotrajnošću. Posebno je podatan i može se relativno lako obrađivati. Polaganje Prefalz-a moguće je već od nagiba 3°, a područja primjene kreću se od zaobljenog bačvastog krova preko složenih krovnih konstrukcija pa sve do jednostavnih jednostrešnih krovova.