Pretraživanje web mjesta (nakon slanja bit ćete preusmjereni na stranicu s rezultatima pretraživanja)

KROVNI SUSTAVI KROVNA PLOČA

PREFA Dachplatte in braun auf der Alm als Referenzobjekt Hier sieht man eine PREFA Dachplatte in der Farbe anthrazit auf einem Einfamilienhaus Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 03 P.10 crna Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 04 P.10 ciglasto crvena Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 05 P.10 oksid crvena Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 06 P.10 mahovinasto zelena Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 07 P.10 svijetlo siva Referentni objekti PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 11 P.10 orah smeđa Partie d'un toit avec lucarne; Le toit était revêtu du panneau de toiture PREFA gris pierre, tandis que la lucarne servait de revêtement mural Prefalz gris pierre.
Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 01 P.10 smeđa P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 02 P.10 antracit P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 03 P.10 crna P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 04 P.10 ciglasto crvena P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 05 P.10 oksid crvena P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 06 P.10 mahovinasto zelena P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 07 P.10 svijetlo siva P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 11 P.10 orah smeđa P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 19 P.10 tamno siva P.10 Proizvodi PREFA Krovni sustavi Krovna ploča 43 P.10 kameno siva P.10
RASPOLOŽIVE BOJE

KROVNA PLOČA – INFORMACIJE

PREFA krovne ploče sa samo 2,3 kg/m² spadaju među najotpornije krovopokrivačke materijale uopće. S aluminijskim pločama malog formata mogu se povoljno i s lakoćom sanirati i netaknute starije krovne konstrukcije. Dovoljne su četiri krovne ploče da se pokrije cijeli kvadratni metar površine krova. 

KROVNA PLOČA – TEHNIČKE INFORMACIJE

  • Raspoloživa u 10 standardnih boja (površina stucco)
  • isporuka moguća i u glatkoj izvedbi
MATERIJAL:
Aluminij debljine 0,7 mm
VIDLJIVA STRANA:
Postupak plastifikacije Coil Coating
STRAŽNJA STRANA:
Zaštitni lak
VELIČINA:
600 × 420 mm u položenoj površini
TEŽINA:
1 m² = ca. 2,3 kg = 4 krovne ploče
NAGIB KROVA:
od 12° (kod dužine roženice do 7 m)
od 14° (kod dužine roženice do 7-12 m)
od 16° (kod dužine roženice preko 12 m)
POLAGANJE:
na punu oplatu min. 24 mm. Od opterećenja snijegom 3,25 kN/m² (CH: referentna visina 925 m) ili kod kategorija terena 0, I ili II potrebno je polaganje na punu oplatu s bitumenskim razdjelnim slojem
PRIČVRŠĆENJE:
2 kom. PREFA – patentnog učvršćivača po krovnoj ploči = 8 učvršćivača po m²

SLOJEVI KROVA

Potkrovni prostor može se koristiti i kao stambeni

Potkrovni prostor može se koristiti i kao stambeni

Potkrovni prostor neće se koristiti u stambene svrhe

Krovna ploča

KROVNA PLOČA – TON KARTA

PREFA paleta boja proteže se od klasične optike crijepa preko modernih sivih nijansi pa sve do odvažnih zelenih tonova.

 

PROIZVOD JE RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆIM BOJAMA

BOJA ~ RAL
01 P.10 smeđa 7013
02 P.10 antracit 7016
03 P.10 crna 9005
04 P.10 ciglasto crvena 8004
05 P.10 oksid crvena 3009
06 P.10 mahovinasto zelena 6005
07 P.10 svijetlo siva 7005
11 P.10 orah smeđa 8019
19 P.10 tamno siva 7043
43 P.10 kameno siva¹ 7031
BOJA
01 P.10 smeđa
~ RAL
7013
BOJA
02 P.10 antracit
~ RAL
7016
BOJA
03 P.10 crna
~ RAL
9005
BOJA
04 P.10 ciglasto crvena
~ RAL
8004
BOJA
05 P.10 oksid crvena
~ RAL
3009
BOJA
06 P.10 mahovinasto zelena
~ RAL
6005
BOJA
07 P.10 svijetlo siva
~ RAL
7005
BOJA
11 P.10 orah smeđa
~ RAL
8019
BOJA
19 P.10 tamno siva
~ RAL
7043
BOJA
43 P.10 kameno siva¹
~ RAL
7031

¹ Boje P.10 kameno siva, P.10 pješčano smeđa, P.10 hrđavo smeđa, P.10 patina zelena, drvo svijetlo, drvo tamno, patina siva i prirodni aluminij napravljene su po uzoru na prirodni kolorit i stoga podliježu malom rasponu oscilacija koji proizvodima daje njihov jedinstveni karakter.

Napomene

  • Navedene vrijednosti RAL su samo približne vrijednosti (~), koje djelomično mogu jako odstupati od PREFA originalne boje i u određenim okolnostima ne moraju odražavati subjektivnu percepciju boje. 
  • Prije svega, za kvalitetu boje P.10 vrijednosti se zbog površinske strukture gotovo da i ne mogu definirati. Nadalje, boje P.10 kameno siva, P.10 pješčano smeđa, P.10 hrđavo smeđa, P.10 patina zelena, drvo svijetlo, drvo tamno i patina siva napravljene su po uzoru na prirodni kolorit koji se sastoji od više tonova boje.
  • Za precizno određivanje boje dopunskih komponenti treba koristiti originalni uzorak.
DETALJI O BOJAMA

KROVNA PLOČA – PRIBOR

OVDJE MOŽETE NAĆI PRIBOR UZ PROIZVOD

PREFA početna traka za krovnu ploču

PREFA POČETNA TRAKA ZA KROVNU PLOČU

1806 × 150 × 1,20 mm, prethodno izbušena

PREFA početna traka za krovnu ploču, užlijebljena

PREFA POČETNA TRAKA ZA KROVNU PLOČU, UŽLIJEBLJENA

600 × 150 mm, za stepenasti prijelaz kod pokrova krovnim pločama

PREFA patentni učvršćivač za krovne ploče, DS.19 i krovnu šindru

PREFA PATENTNI UČVRŠĆIVAČ ZA KROVNE PLOČE, DS.19 I KROVNU ŠINDRU

iz prirodne aluminijske legure

PREFA rešetka za zaštitu od ptica

PREFA REŠETKA ZA ZAŠTITU OD PTICA

125 × 2.000 × 0,7 mm, s kružnim rupama Ø 5 mm

PREFA traka za ventilaciju

PREFA TRAKA ZA VENTILACIJU

s kvadratnim rupama 6 mm, u bojama smeđa/antracit i svijetlo siva/svijetlo siva, veličine: 1,00 × 250 mm i 1,00 × 333 mm

PREFA uljevni lim

PREFA ULJEVNI LIM

230 × 2.000 × 0,70 mm

PREFA zabatna traka

PREFA ZABATNA TRAKA

95 × 2.000 × 0,70 mm, s pričvrsnom trakom

PREFA sigurnosna uvala

PREFA SIGURNOSNA UVALA

3.000 mm, s dvostrukim falcom povinuta

PREFA odzračnik za PREFA krovne ploče

PREFA ODZRAČNIK ZA PREFA KROVNE PLOČE

300 × 420 mm, slobodni presjek ca. 30 cm²

PREFA odzračnik-kapa

PREFA ODZRAČNIK-KAPA

za zakivanje, slobodni presjek ca. 30 cm²

PREFA sljemenjak

PREFA SLJEMENJAK

500 × 1,00 mm

Čelo žlijeba za sljemenjak

ČELO ŽLIJEBA ZA SLJEMENJAK

PREFA Jet-odzračnik

PREFA JET-ODZRAČNIK

3.000 × 1,00 mm, 1.200 × 1,00 mm, samonosivi jet-odzračnik

PREFA Jet-odzračnik-čelo žlijeba

PREFA JET-ODZRAČNIK-ČELO ŽLIJEBA

PREFA izlazni krovni prozor

PREFA IZLAZNI KROVNI PROZOR

svijetli otvor 595 × 595 mm, od 12° nagiba krova, komplet s drvenim okvirom, prečkom za otklapanje s R-zatikom i 6 mm dvoslojnim ostakljenjem

PREFA opšav za Velux-ležeći krovni prozor

PREFA OPŠAV ZA VELUX-LEŽEĆI KROVNI PROZOR

dostupno u brojnim dimenzijama

PREFA opšav za Roto-ležeći krovni prozor

PREFA OPŠAV ZA ROTO-LEŽEĆI KROVNI PROZOR

dostupno u brojnim dimenzijama

PREFA pojedinačna stuba

PREFA POJEDINAČNA STUBA

sastoji se od dvije stope s površinskom brtvom i pojedinačne stube, uklj. pričvrsni materijal, podesiva za nagibe krova od 12°-60°. Prema DIN EN 516-1-A

PREFA nosač stepenice na jednoj stopi

PREFA NOSAČ STEPENICE NA JEDNOJ STOPI

250 mm, nagib krova 5°-55°

PREFA nosač stepenice na dvije stope

PREFA NOSAČ STEPENICE NA DVIJE STOPE

360 mm; nagib krova: 12°-55°

PREFA stuba

PREFA STUBA

250 × 420 mm
250 × 600 mm
250 × 800 mm
250 × 1200 mm
360 × 800 mm
360 × 1.200 mm

PREFA spojni element za stube

PREFA SPOJNI ELEMENT ZA STUBE

PREFA sigurnosna krovna kuka prema EN 517B na stopama

PREFA SIGURNOSNA KROVNA KUKA PREMA EN 517B NA STOPAMA

PREFA sigurnosna krovna kuka prema EN 517B

PREFA SIGURNOSNA KROVNA KUKA PREMA EN 517B

PREFA podložna ploča za krovne ploče

PREFA PODLOŽNA PLOČA ZA KROVNE PLOČE

nagib krova od 12° - 52°, Ø 80 - 120 mm

PREFA otvor za ventilaciju za falcanje

PREFA OTVOR ZA VENTILACIJU ZA FALCANJE

Nagib krova od 12° - 52°, Ø 80 - 125 mm

PREFA univerzalna podložna ploča

PREFA UNIVERZALNA PODLOŽNA PLOČA

za cijevi Ø 40 - 120 mm, nagib krova od 12° - 52°

PREFA odzračna kapa

PREFA ODZRAČNA KAPA

nagib krova veći od 12°, Ø 100 mm

PREFA odzračna cijev

PREFA ODZRAČNA CIJEV

Ø 100 mm, Ø 120 mm, podložne ploče

PREFA gumena obujmica

PREFA GUMENA OBUJMICA

Ø 100 – 130 mm, trajnoelastična EPDM cijevna obujmica za krovne prodore

PREFA točkasti snjegobran za krovne ploče i krovne rombove 29x29

PREFA TOČKASTI SNJEGOBRAN ZA KROVNE PLOČE I KROVNE ROMBOVE 29X29

PREFA podložna ploča

PREFA PODLOŽNA PLOČA

PREFA nosač rešetki snjegobrana

PREFA NOSAČ REŠETKI SNJEGOBRANA

visina rešetke 135 mm, visina kuke 165 mm

PREFA kružna šipka

PREFA KRUŽNA ŠIPKA

za rešetkasti snjegobran, 15 × 3.000 mm

Završetak PREFA rešetke snjegobrana

ZAVRŠETAK PREFA REŠETKE SNJEGOBRANA

PREFA sustav rešetkastog snjegobrana

PREFA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA

s 3 šipke

PREFA sustav rešetkastog snjegobrana šipka

PREFA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA ŠIPKA

3.000 mm 25/25

PREFA sustav rešetkastog snjegobrana kuka za led

PREFA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA KUKA ZA LED

ugradni profil uklj. pričvrsni materijal za sustav rešetkastog snjegobrana

Završetak za sustav rešetkastog snjegobrana

ZAVRŠETAK ZA SUSTAV REŠETKASTOG SNJEGOBRANA

PREFA alu nosač planinskog snjegobrana

PREFA ALU NOSAČ PLANINSKOG SNJEGOBRANA

300 × 246 mm, za okruglo drvo Ø 140 mm

PREFA dimnjačka kapa

PREFA DIMNJAČKA KAPA

700 × 700 mm, 800 × 800 mm, 1000 × 700 mm, 1100 × 800 mm, 1500 × 800 mm

PREFA plosnati profil

PREFA PLOSNATI PROFIL

KROVNA PLOČA - PROJEKTIRANJE & PRIMJENA

OVDJE MOŽETE NAĆI DALJNJE INFORMACIJE O PROIZVODU ZA PREUZIMANJE

Napomena: .DWG i .DXF datoteke možete preuzeti desnim klikom i "Save target as..." .

TEKSTOVI TROŠKOVNIKA

PRIJAVA ZA IZVOĐAČE I ARHITEKTE

PREFA FOTO SERVIS

VAŠA KUĆA U PREFA IZDANJU

Pomoću fotomontaže ćemo Vam pokazati kako lijepo Vaša kuća izgleda s PREFA krovom ili PREFA fasadom.

NA FOTO SERVIS
Informativni materijal

BESPLATNO NARUČITE PROSPEKTE

Šaljemo Vam besplatne prospekte s pouzdanim informacijama direktno u kuću ili u E-mail poštanski sandučić.

BESPLATNO NARUČITE
Ispis
Kontakt