PREFA zidni romb

Bez obzira je li riječ o sanaciji krovnih kućica, zabata i obloga dimnjaka ili se njime oblaže cijela fasada, s PREFA zidnim rombom sve je moguće. Provjereni ljuskasti izgled se uz to nudi u tri formata (20 × 20, 29 × 29 i 44 × 44), čime se dobiva najveća moguća sloboda oblikovanja.