PREFA krovna ploča

Krovna ploča je klasik među PREFA krovnim proizvodima. Razvijena je prije 70 godina i stalno se optimizira. Intenzivna primjena, upravo u alpskom području, oduvijek pruža dragocjeno iskustvo.

PREFA krovna ploča sa samo 2,3 kg/m² ubraja se u najlakše, ali usprkos tome i u najotpornije krovne materijale. Zahvaljujući malom formatu i maloj težini, mogu se pokriti čak i neoštećena starija krovišta koja se često ne moraju ojačavati. Za pokrivanje jednog kvadratnog metra krovne površine dovoljne su četiri krovne ploče.