Zaštita okoliša: Reciklaža – važna za našu budućnost

Aluminij i okoliš

RECIKLAŽA – VAŽNA ZA NAŠU BUDUĆNOST

Aluminij je jedan od najvrjednijih materijala koji se mogu reciklirati i nudi privlačan poticaj za ekonomično ponovno korištenje. To ne samo da smanjuje naš otpad, nego i pomaže u štednji energije za eksploataciju i proizvodnju novih sirovina. Recikliranjem aluminija štedi se 95% energije potrebne za proizvodnju novog metala.


"LAKI METAL" ALUMINIJ

Aluminij teži samo 5-10% uobičajenih krovopokrivačkih materijala, što štedi 90-95% težine. Od proizvodnje, preko skladištenja i transporta, do montaže, čak se i podkonstrukcija može racionalnije dimenzionirati. S obzirom na dugovječnost PREFA aluminijskih krovnih elemenata (ne lome se, ne hrđaju, ne smrzavaju se), ovi proizvodi imaju izuzetno povoljnu energetsku bilancu.