Mercedes trgovina: Referentni objekti

Podaci i činjenice

Proizvod

Aluminijska kompozitna ploča

Boja

Arhitekt

Kadawittfeldarchitektur, Aachen

Izvođači

Država

Austrija

Mjesto

Mercedes trgovina, Salzburg

© PREFA | Werner Huthmacher

Aluminijska kompozitna ploča: Upotrijebljeni proizvodi

Aluminijska kompozitna ploča: Upotrijebljeni proizvodi

Potražite inspiraciju: Dodatni objekti

Galerija sanacija: Objekti prije i nakon sanacije

Zahvaljujući maloj težini PREFA proizvoda sanacija krova i fasade postaje dječja igra. I sam vizualno-kozmetički zahvat puno doprinosi općem dojmu.

Galerija sanacija: Objekti prije i nakon sanacije

Kuća s garažom nakon sanacije krova PREFA krovnom pločom u antracit boji
Kuća prije sanacije krova PREFA krovnom pločom, dvostrešni krov i garaža