SAN SIRO

Zgrada u Milanu s krovnim rombom u smeđoj P.10

Fotografije: PREFA

ARHITEKTURA
ZEMLJA
ITALIJA
OBJEKT/MJESTO
SAN SIRO, MILANO
MATERIJAL
KROVNI ROMB 29X29
BOJA
01 SMEĐA (VLASTITA BOJA)
OBRADA
EDILBOMO SRL
ARHITEKTURA
ZEMLJA
ITALIJA
OBJEKT/MJESTO
SAN SIRO, MILANO
MATERIJAL
KROVNI ROMB 29X29
BOJA
01 SMEĐA (VLASTITA BOJA)
OBRADA
EDILBOMO SRL
Kontakt