BOKU BEČ SIMONYHAUS

BOKU Beč Simonyhaus s krovnim i zidnim rombom u svijetlo sivoj P.10

Fotografije: PREFA/Wolfgang Croce

ARHITEKTURA
TREBERSPURG & PARTNER ARHITEKTI ZT GMBH
ZEMLJA
AUSTRIJA
OBJEKT/MJESTO
BOKU BEČ SIMONYHAUS
BOJA
07 SVIJETLO SIVA (SLIČNA RAL 7005)
OBRADA
RUDOLF WUKITSEVITS
ARHITEKTURA
TREBERSPURG & PARTNER ARHITEKTI ZT GMBH
ZEMLJA
AUSTRIJA
OBJEKT/MJESTO
BOKU BEČ SIMONYHAUS
BOJA
07 SVIJETLO SIVA (SLIČNA RAL 7005)
OBRADA
RUDOLF WUKITSEVITS
Kontakt